Xã hội Nhật Bản : 6 tỉnh vùng Kanto, cho phép nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn sau khi gỡ bỏ tuyên bố.

Xã hội Nhật Bản : 6 tỉnh vùng Kanto, cho phép nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn sau khi gỡ bỏ tuyên bố.

K10013281591_2109282301_2109290547_01_02.jpg


Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban hành tại 6 tỉnh của vùng Kanto được gỡ bỏ, đồ uống có cồn sẽ được phép phục vụ tại các nhà hàng, nhưng việc ứng phó như thời gian cung cấp sẽ khác nhau ở mỗi tỉnh.

Tất cả các tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho các tỉnh Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, v.v. trong khu vực Kanto sẽ bị hủy bỏ vào ngày 30. Chính phủ đã thay đổi chính sách đối phó cơ bản liên quan đến kiểm soát lây nhiễm Corona và ở những khu vực đã gỡ bỏ tuyên bố, việc cung cấp đồ uống có cồn tại các nhà hàng được sẽ được cho phép, nhưng ở 6 tỉnh của vùng Kanto, việc ứng phó như thời gian cung cấp sẽ khác nhau ở mỗi tỉnh.

Tỉnh Kanagawa và Saitama cho phép các nhà hàng được tỉnh chứng nhận phục vụ đồ uống có cồn trước 8 giờ tối.

Tỉnh Chiba có chính sách gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với các nhà hàng đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tỉnh.

Tỉnh Ibaraki sẽ gỡ bỏ tất cả các hạn chế và cho phép các nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn trên toàn tỉnh.

Tỉnh Tochigi cho phép cung cấp đồ uống có cồn tại các nhà hàng trên toàn tỉnh, nhưng yêu cầu phải cung cấp trước 7h30 tối tại 4 thành phố có số ca nhiễm mới đông.

Tỉnh Gunma sẽ gỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với các nhà hàng đã được chứng nhận bởi tỉnh.

Mỗi chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác từ người dân trong tỉnh để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top