Việc làm Nhật Bản : 88% sinh viên tốt nghiệp năm 2025 nhận được lời mời làm việc, mức cao nhất từ trước đến nay.

Việc làm Nhật Bản : 88% sinh viên tốt nghiệp năm 2025 nhận được lời mời làm việc, mức cao nhất từ trước đến nay.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO2654329017112022000000-1.jpg


Recruit, công ty điều hành trang thông tin việc làm "Rikunabi", đã thông báo vào ngày 10 rằng tỷ lệ lời mời làm việc cho sinh viên tốt nghiệp năm 2025 là 88,0% tính đến ngày 1 tháng 7. Đây là mức tăng 4,8 điểm so với cùng kỳ năm ngoái đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay kể từ khi áp dụng lộ trình tìm việc làm hiện tại cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017.

Ngành mà các sinh viên nhận được lời mời làm việc là "thông tin và truyền thông" với tỷ lệ 27,7%, tiếp theo là "sản xuất (trừ máy móc)" với tỷ lệ 17,5%.

Đối với "owahara", một hoạt động trong đó các công ty gây áp lực cho những sinh viên đã nhận được lời mời làm việc để chấm dứt việc tìm kiếm việc làm, 7,7% những người nhận được lời mời làm việc cho biết họ đã từng trải qua điều đó. 80,7% cho biết chưa biết và 11,6% cho biết không biết.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 với 838 người phản hồi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top