Xã hội Nhật Bản : “Bảo vệ việc làm = bảo vệ công ty” không còn hiệu quả. Điều thực sự cần được bảo vệ lúc này là những “người lao động”.

Xã hội Nhật Bản : “Bảo vệ việc làm = bảo vệ công ty” không còn hiệu quả. Điều thực sự cần được bảo vệ lúc này là những “người lao động”.

<Khi Nhật Bản rơi vào suy thoái sau chiến tranh, việc bảo vệ việc làm được thông qua sự hỗ trợ của công ty, nhưng hình thức mạng lưới an toàn này không còn hoạt động tốt nữa>

0cdf.jpg


Cuộc khủng hoảng Corona đã làm nổi bật các vấn đề cơ cấu về tiền lương và việc làm ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, "Bảo vệ việc làm = Bảo vệ công ty" và chính sách việc làm đã được cung cấp độc quyền dưới hình thức hỗ trợ cho các công ty. Tuy nhiên, lao động không thường xuyên và lao động tại các doanh nghiệp siêu nhỏ không được đưa vào khuôn khổ này, tạo ra sự chia rẽ lớn trong công chúng.

Trong trường hợp của một quốc gia phát triển, việc chính phủ hỗ trợ đời sống của người dân trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình kinh tế được coi là một chính sách đương nhiên. Khi nền kinh tế suy thoái, nhu cầu hỗ trợ các công ty để bảo vệ việc làm ngày càng tăng và chính phủ đã phản ứng bằng cách thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để hỗ trợ các công ty.

Cho đến thời Showa, khi hình thức làm việc được gọi là công nhân làm công ăn lương được mở rộng và xã hội thống nhất, hình thức bảo vệ người lao động này thông qua các công ty vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, với sự lan rộng nhanh chóng của toàn cầu hóa và sự đa dạng hóa lối sống kể từ những năm 1990, mạng lưới an toàn thông thường dựa hoàn toàn vào các công ty không còn hoạt động hiệu quả nữa.

Các công ty hoạt động chậm chạp đã dễ dàng lựa chọn tăng số lượng nhân viên không thường xuyên và bắt đầu sử dụng nó như một van điều chỉnh việc làm. Mặt khác, nhân viên toàn thời gian của các công ty lớn đã trở thành những người được hưởng lợi và các hoạt động kinh doanh tuân theo tiền lệ đã cản trở sự đổi mới của công ty. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế trong tình huống như hiện nay, nhiều người sẽ bị loại khỏi khuôn khổ hỗ trợ nếu các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vẫn giữ nguyên như trước đây.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng Corona, chính phủ đã thực hiện một sự thay đổi lớn trong chính sách và thực hiện chính sách phân phát trợ cấp đồng đều cho người dân . Mặc dù một số người chỉ trích đó chỉ là sự lan man, nhưng công bằng mà nói rằng việc chuyển từ ý tưởng hỗ trợ các công ty vốn đã quen thuộc trong nhiều năm sang một chính sách hỗ trợ trực tiếp cho công chúng là một sự thay đổi lớn.

Bảo vệ công ty nhưng không bảo vệ người lao động

ダウンロード - 2022-11-21T172255.314.jpg


Ban đầu, một công ty phải luôn tìm cách đổi mới chính mình, và những công ty không theo kịp thời đại sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Mặt khác, người lao động cần được bảo vệ và không nên để họ chịu cảnh một mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Nhật Bản, trong khi các công ty được bảo vệ quá mức, thì những người lao động bị sa thải lại bị bỏ rơi mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì lý do này, nhiều người cảm thấy sợ hãi về việc rời bỏ công ty của họ và điều này cản trở sự dịch chuyển của nguồn nhân lực.

Ngay cả khi bị sa thải khỏi công ty, nếu chính phủ cung cấp đầy đủ hỗ trợ sinh hoạt và cơ hội học tập để nâng cao kỹ năng của những đối tượng trên, người lao động có thể yên tâm chuyển sang công việc tiếp theo. Những người có động lực sẽ tích cực sử dụng hệ thống này để thăng tiến nghề nghiệp của họ, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc bố trí nguồn nhân lực phù hợp trong toàn xã hội.

Chính phủ nên sử dụng khoản trợ cấp tiền mặt này như một cơ hội để thoát khỏi hoàn toàn chính sách việc làm thông thường tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện một bước chuyển lớn sang chính sách việc làm mới tập trung vào hỗ trợ cá nhân.

Các công ty cũng đang chuyển từ cách ứng phó dựa trên thâm niên sang việc làm dựa trên công việc, trong đó tiền lương được trả cho công việc. Với việc làm dựa trên việc làm, các cá nhân chứ không phải các tổ chức sẽ đóng vai trò chủ đạo. Do đó, việc chuyển các biện pháp hỗ trợ việc làm sang các cá nhân sẽ mang lại tính nhất quán hơn. Nếu cải cách này được thực hiện, sẽ không quá khó để đưa nền kinh tế Nhật Bản trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top