Xã hội Nhật Bản : Bệnh viện kinh doanh sa sút do Corona, thâm hụt 6,9% .

Xã hội Nhật Bản : Bệnh viện kinh doanh sa sút do Corona, thâm hụt 6,9% .

th (1).jpg


Vào ngày 24, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố "Điều tra Kinh tế Y tế" cho năm Reiwa thứ hai , nhằm điều tra tình trạng kinh doanh của các cơ sở y tế. Tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi cơ sở của các bệnh viện nói chung là âm 6,9%, thấp hơn 3,8 điểm so với mức âm 3,1% của năm trước. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho rằng việc hạn chế thăm khám do sự lan rộng lây nhiễm của virus Corona đã gây ra ảnh hưởng . Bao gồm cả các khoản trợ cấp liên quan đến Corona nằm ở mức 0,4% và có vẻ như các khoản trợ cấp đã hỗ trợ sự suy giảm của tỷ lệ lợi nhuận.

Kết quả khảo sát được trình bày tại Hội đồng Bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh Trung ương vào sáng cùng ngày. Đây sẽ là tài liệu cơ bản cho lần sửa đổi phí y tế năm tài chính thứ 4 mà các tổ chức y tế nhận được như khoản bồi thường cho các dịch vụ. Về nguyên tắc, phí y tế được xem xét hai năm một lần, bao gồm "phần chính" liên quan trực tiếp đến thu nhập của bác sĩ và "phần giá thuốc" của thuốc.

Hiệp hội Y tế Nhật Bản đang yêu cầu sửa đổi , nhưng Bộ Tài chính muốn đưa nó sang một bản sửa đổi để hạn chế sự gia tăng chi phí y tế do tuổi già, và hành vi phạm tội và phòng vệ có khả năng gia tăng trong tương lai.

Theo kết quả khảo sát, các phòng khám đa khoa, nha khoa, nhà thuốc đều duy trì tình trạng đều duy trì mức thặng dư dù năm sau kém hơn năm trước.

Theo tổ chức hoạt động, các bệnh viện tư nhân do các tập đoàn y tế điều hành đang thâm hụt ở mức 0,1% (giảm 1,7 điểm so với năm trước). Thâm hụt của các bệnh viện quốc gia và công lập , chịu trách nhiệm chăm sóc y tế không có lãi là rất lớn, đặc biệt là ở các bệnh viện công lập, với mức âm 21,4% (giảm 7,2 điểm), và thậm chí bao gồm cả trợ cấp corona cũng vẫn ở mức âm 7,3%.

Thu nhập bình quân hàng năm của nhân viên y tế tại bệnh viện là khoảng 26,9 triệu Yên đối với giám đốc bệnh viện, khoảng 14,68 triệu Yên đối với bác sĩ và khoảng 5,06 triệu Yên đối với nhân viên chăm sóc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top