Tiêu dùng Nhật Bản : Biện pháp cho hóa đơn tiền điện mùa hè, đầu tiên là "giảm thời gian sử dụng điều hòa".

Tiêu dùng Nhật Bản : Biện pháp cho hóa đơn tiền điện mùa hè, đầu tiên là "giảm thời gian sử dụng điều hòa".

Sekisui House đã tiến hành một cuộc "Khảo sát về sự thoải mái vào mùa hè trong các ngôi nhà". Khi được hỏi người tiêu dùng lo lắng về điều gì hoặc trở thành tiêu điểm trong thời gian ở nhà vào mùa hè, vị trí đầu tiên là "hóa đơn tiền điện" (64,0%). Tiếp theo là "việc lười vận động" (37,8%) và "kiểm soát nhiệt độ phòng" (23,2%).

20220627-00000087-zdn_mkt-000-1-view.jpg


Trong số những người sử dụng máy điều hòa vào mùa hè, 44,2% đã tăng hóa đơn tiền điện so với trước và sau Corona. Mặt khác, 48,1% số người được hỏi có cùng mức hóa đơn tiền điện trước và sau Corona .

Nhiều người trả lời rằng hóa đơn tiền điện của họ tăng lên vì họ có nhiều thời gian hơn để ở nhà do Corona . Mặt khác, phần lớn những người trả lời rằng hóa đơn tiền điện của họ không thay đổi là những người không thay đổi thời gian ở nhà trước và sau Corona. Có thể nói, việc tăng thời gian ở nhhà đang tác động đến việc tăng tiền điện.

Khi được hỏi về các biện pháp đang được thực hiện như một biện pháp đối phó với hóa đơn tiền điện trong mùa hè, "giảm thời gian vận hành điều hòa" được xếp đầu tiên với 32,8%. Tiếp theo là “Giảm số phòng vận hành điều hòa ( gia đình tập trung vào một phòng )” (26,4%) và “Kết hợp điều hòa và quạt điện” (24,8%).

Khảo sát cũng cho thấy 80,1% những người sử dụng điều hòa nhiệt độ sử dụng thiết bị điều hòa không khí khác cùng lúc với điều hòa không khí.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 500 đối tượng nam và nữ giới trong độ tuổi 20 và 60. Thời gian khảo sát từ ngày 2 ~3/6.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top