Xã hội Nhật Bản : Biện pháp kinh tế khẩn cấp, chính phủ tiếp tục trợ cấp 100.000 yen cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú trong năm 2022.

Xã hội Nhật Bản : Biện pháp kinh tế khẩn cấp, chính phủ tiếp tục trợ cấp 100.000 yen cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú trong năm 2022.

10manen_genkin_image.jpg


Chính phủ đã quyết định trợ cấp 100.000 yên tiền mặt cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú từ năm 2022 như một biện pháp kinh tế khẩn cấp sẽ được kết luận vào cuối tháng này. Điều này nhằm tăng cường hỗ trợ các hộ gia đình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bơi Corona kéo dài và giá cả tăng cao. Biện pháp trợ cấp sẽ được quyết định vào tuần tới sau các cuộc thảo luận giữa Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh.

Chính phủ đã quyết định trợ cấp 100.000 yên cho các hộ gia đình được miễn thuế kể từ năm 2021 trong ngân sách bổ sung cho năm 2021, được thành lập vào tháng 12 năm ngoái và việc thanh toán đã chính thức bắt đầu từ mùa xuân năm nay. Biện pháp hỗ trợ này chỉ giới hạn cho các hộ gia đình mới được miễn thuế từ năm 2022 và các hộ gia đình miễn thuế cư trú năm 2021 nằm ngoài đối tượng trợ cấp lần này.

Giá xăng dầu, v.v. đã tăng do Nga xâm lược Ukraine và đồng yên mất giá, và chính phủ Nhật Bản quyết định rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn.

Các chính quyền thành phố sẽ sử dụng thông tin thuế để thông báo cho các hộ gia đình được miễn thuế thông qua hệ thống qua đường bưu điện và yêu cầu người dân gửi lại số tài khoản cho việc chuyển khoản. Trợ cấp theo "hình thức đẩy" khiến một số người không thể nhận hỗ trợ nếu không biết hệ thống. 1,5 nghìn tỷ yên được đảm bảo bởi ngân sách bổ sung và quỹ dự trữ cho năm 2021 sẽ được sử dụng làm nguồn tài chính.

Ngoài ra, chính phủ đã quyết định hỗ trợ các hộ gia đình nuôi dạy trẻ có thu nhập thấp. Chính sách là trợ cấp 50.000 yên / trẻ em cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú. Các hộ gia đình nuôi dạy trẻ có thu nhập thấp cũng đã được trợ cấp trong năm 2020 và 2021. Chính phủ có kế hoạch chi khoảng 200 tỷ yên làm quỹ dự phòng cho năm tài khóa 2022.

Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét phương án trong đó chính quyền địa phương sẽ độc lập bổ sung tiền trợ cấp cho những người dân gặp khó khăn tùy theo hoàn cảnh của từng địa phương.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top