Tiêu dùng Nhật Bản : Chi tiêu tiêu dùng trong năm 2021 đạt 0,7%, ảnh hưởng của Corona vẫn tiếp tục.

Tiêu dùng Nhật Bản : Chi tiêu tiêu dùng trong năm 2021 đạt 0,7%, ảnh hưởng của Corona vẫn tiếp tục.

20220208ax10S_o.jpg


Theo cuộc khảo sát ngân sách hộ gia đình trung bình năm 2021 ( từ tháng 1 đến tháng 12 ) do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố vào ngày 8, chi tiêu tiêu dùng cho mỗi hộ gia đình ( hai người trở lên ) là 279.024 yên, tính theo giá trị thực, loại trừ ảnh hưởng của biến động giá cả đạt 0,7% so với năm trước.. Lần đầu tiên chi tiêu đạt mức dương sau 2 năm, nhưng ảnh hưởng của lan rộng lây nhiễm Corona mới vẫn tiếp tục, và sự tăng trưởng chỉ ở mức độ thấp.

Trong năm 2021, sự lan rộng lây nhiễm Corona đã lắng xuống một thời gian, chi tiêu cho giao thông và liên lạc tăng 4,7%, mức tăng đầu tiên trong hai năm. Các mặt hàng “liên quan đến việc ở nhà hạn chế ra ngoài ” như thực phẩm chế biến sẵn và đồ ngọt cũng tăng mạnh. Mặt khác, tình trạng chi tiêu cho việc ăn ngoài giảm mạnh vì chính phủ liên tục đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp . Chi phí liên quan đến ô tô cũng đã giảm do cắt giảm sản xuất do tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top