Kinh tế Nhật Bản : Chính phủ thừa nhận "Nền kinh tế đang ở giai đoạn suy thoái"

Kinh tế Nhật Bản : Chính phủ thừa nhận "Nền kinh tế đang ở giai đoạn suy thoái"

Văn phòng Nội các Chính phủ Nhật Bản đã thừa nhận vào ngày 30 rằng sự mở rộng kinh tế gần đây nhất đã bắt đầu vào tháng 12 năm 2012 đã kết thúc vào tháng 10 năm 2018 và nền kinh tế trong nước bước vào giai đoạn suy thoái từ tháng tiếp theo. Chính phủ đã công bố vào tháng 1 năm 2019 rằng “Sự phục hồi kinh tế lần này sẽ được cho sẽ là dài nhất sau chiến tranh”, nhưng thực thế thì trước đó bị gián đoạn trong 71 tháng và không đạt đến kỷ lục dài nhất của" nền kinh tế Izanami " ( 73 tháng cho đến tháng 2 năm 2008 ). Sự lệch lạc trong nhận thức của chính phủ vốn rất kiên định cho đến gần đây đã nổi lên.

Hội nghiên cứu chỉ số xu hướng kinh tế (Chủ tịch/ Hiệu trưởng của Đại học Rissho ông Hiroshi Yoshikawa ), một hội chuyên gia của Văn phòng Nội các đã tổ chức, đã thảo luận về "ngọn núi kinh tế" gần đây nhất dựa trên động thái của thống kê. Theo kết luận đó, Văn phòng Nội các đã thừa nhận tháng 10 năm 2018 là một "ngọn núi". Các điều kiện của việc thừa nhận đã được đáp ứng như các chỉ số gần đây sụt giảm. Đây là giai đoạn sản xuất và xuất khẩu trong nước bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ma sát thương mại Mỹ - Trung. Nền kinh tế đã xuống dốc chậm rãi khoảng một năm trước khi tăng thuế tiêu thụ vào tháng 10 năm 2019.

Chính phủ đã duy trì quan điểm rằng nền kinh tế đang phục hồi chậm cho đến tháng Hai, ngay trước khi cuộc khủng hoảng corona bắt đầu một cách chính thức. Mặt khác, từ khoảng mùa xuân năm ngoái, quan điểm cho rằng “cuối cùng cũng đang vượt qua núi” đã được lan rộng trong các chuyên gia tư nhân. Sau đó đã cho rằng thừa nhận chính thức suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi, vì sự suy giảm của các chỉ số kinh tế trở nên rõ ràng do ảnh hưởng của Corona và tăng thuế.

Sự mở rộng kinh tế này đã được bắt đầu khi chính quyền Abe thứ hai thiết lập , là lần thứ hai dài nhất sau chiến tranh, nhưng nhiều ý kiến chỉ ra rằng so với nền kinh tế thịnh vượng trong quá khứ, tốc độ tăng trưởng và việc tăng thu nhập là nhỏ, và cảm nhận thực tế là không đủ..

( Tham khảo )
 

Đính kèm

  • i=https%3A%2F%2Fs.eximg.jp%2Fexnews%2Ffeed%2FBuzzap%2FBuzzap_65050_1.jpeg
    i=https%3A%2F%2Fs.eximg.jp%2Fexnews%2Ffeed%2FBuzzap%2FBuzzap_65050_1.jpeg
    34.3 KB · Lượt xem: 7,266

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top