Xã hội Nhật Bản : Chính sách giảm thuế 40.000 yên/người của thủ tướng Kishida ,66% cho biết “không đánh giá"

Xã hội Nhật Bản : Chính sách giảm thuế 40.000 yên/người của thủ tướng Kishida ,66% cho biết “không đánh giá"

ダウンロード - 2023-08-22T160814.163.jpg


Mainichi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận toàn quốc vào ngày 18 và 19, đồng thời hỏi về chính sách của chính phủ trong việc giảm thuế thu nhập và các loại thuế khác , lên tới 40.000 yên mỗi người. 66% số người được hỏi cho biết họ "không đánh giá" chính sách này, trong khi 22% số người được hỏi cho biết họ "đánh giá" , 10% "không rõ".

Về chính sách hỗ trợ 70.000 yên cho hộ gia đình thu nhập thấp, 30% số người được hỏi cho biết “đánh giá”, cao hơn chính sách giảm thuế, nhưng 60% số người được hỏi cho biết “Không đánh giá". 8% trả lời "không rõ".

Vào ngày 2, chính phủ đã thông qua một gói kinh tế toàn diện tại cuộc họp nội các bao gồm cắt giảm thuế và trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, nhưng dường như chính sách này không được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Cuộc khảo sát đã nhận được 471 phản hồi hợp lệ từ điện thoại di động và 561 từ điện thoại cố định.

( Nguuồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top