Xã hội Nhật Bản : Cơ quan kỹ thuật số, yêu cầu ngân sách hơn 540 tỷ yen để bảo trì hệ thống.

Xã hội Nhật Bản : Cơ quan kỹ thuật số, yêu cầu ngân sách hơn 540 tỷ yen để bảo trì hệ thống.

mca2010151222012-p1.jpg


Nguồn tin cho biết yêu cầu ngân sách của Cơ quan kỹ thuật số cho năm tài chính tiếp theo được đưa ra vào tháng tới sẽ bao gồm hơn 540 tỷ yên như các chi phí liên quan đến việc duy trì và vận hành hệ thống thông tin của từng bộ ngành và cơ quan.

Văn phòng chiến lược công nghệ thông tin của Ban Thư ký Nội các đã hoàn thành yêu cầu ngân sách cho năm tài chính tiếp theo của Cơ quan Kỹ thuật số, sẽ được đưa ra vào ngày 1 tháng sau.

Theo đó, tổng yêu cầu ngân sách là 542,6 tỷ Yên, và do quyết định yêu cầu chung của Cơ quan Kỹ thuật số đối với hệ thống thông tin được bảo trì bởi từng bộ, nên chi phí cho việc bảo trì và vận hành hệ thống là khoảng 530,3 tỷ Yên, con số chiếm gần 98% tổng số ngân sách.

Ngoài ra, khoảng 2,5 tỷ yên sẽ được chi cho việc đảm bảo và đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức kỹ thuật số chuyên ngành, và 1 tỷ yên sẽ được chi cho việc duy trì và phổ biến các chức năng cần thiết cho xã hội kỹ thuật số, chẳng hạn như cải thiện sự tiện lợi của thẻ My Number.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top