Giáo dục Nhật Bản có tỷ lệ "khó nuôi con" là 60%. Khảo sát nhận thức của văn phòng Nội các, nổi bật so với Châu Âu

Giáo dục Nhật Bản có tỷ lệ "khó nuôi con" là 60%. Khảo sát nhận thức của văn phòng Nội các, nổi bật so với Châu Âu

Theo khảo sát nhận thức quốc tế của Văn phòng Nội các được công bố vào ngày 11, 60% người Nhật được hỏi cảm thấy rằng đây là một quốc gia khó sinh và nuôi dạy con cái. So với Pháp, Đức và Thụy Điển, tỷ lệ những người cảm thấy khó nuôi dạy là cực kỳ cao. Có vẻ như nhiều người cảm thấy các chính sách hỗ trợ nuôi dạy trẻ còn nhiều bất cập so với các quốc gia khác.

Khảo sát điều tra được thực hiện 5 năm một lần. Khảo sát được ủy thác cho một công ty nghiên cứu, và lần này được thực hiện từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, nhắm mục tiêu đến nam giới và phụ nữ từ 20 đến 49 tuổi ở bốn quốc gia.

Đối tượng là 2500 người Nhật và 1000 người ở mỗi quốc gia. Kết quả sẽ được đưa vào Sách trắng năm 2021 về các biện pháp đối phó với tỷ lệ sinh giảm sẽ được Nội các quyết định vào tháng 6.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (90).jpg
    ダウンロード (90).jpg
    7.3 KB · Lượt xem: 140

Bài viết liên quan

Your content here
Top