Xã hội Nhật Bản : Cứ 4 người chăm sóc tại nhà thì có 1 người là người cao tuổi. Bối cảnh do thiếu hụt lao động trong ngành chăm sóc điều dưỡng.

Xã hội Nhật Bản : Cứ 4 người chăm sóc tại nhà thì có 1 người là người cao tuổi. Bối cảnh do thiếu hụt lao động trong ngành chăm sóc điều dưỡng.

ダウンロード - 2021-10-25T105731.723.jpg


Theo một cuộc khảo sát do tổ chức “Public Interest Incorporated Foundation“ thực hiện, cứ 4 người chăm sóc tại nhà làm công việc đến thăm nhà những người cần chăm sóc điều dưỡng và giúp đỡ cuộc sống hàng ngày của họ thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên. Trong ngành chăm sóc điều dưỡng, tình trạng thiếu người chăm sóc tại nhà đang trở nên trầm trọng, và việc người cao tuổi trở thành trụ cột đang gây chú ý.

Tỷ lệ nhân viên chăm sóc điều dưỡng từ 65 tuổi trở lên là 12,3%, tỷ lệ người chăm sóc tại nhà là 25,6% , cao hơn nhiều so với các nhân viên chăm sóc điều dưỡng nói chung khác ( 9,4% ) và độ tuổi trung bình của những người chăm sóc tại nhà là 50,9 tuổi. Tỷ lệ doanh nghiệp đang cảm thấy thiếu người chăm sóc tại nhà đã gia tăng với 80,1% .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top