Xã hội Nhật Bản : Dân số giảm 750.000 người , nhiều nhất từ trước đến nay. Tổng dân số đã giảm trong 12 năm liên tiếp.

Xã hội Nhật Bản : Dân số giảm 750.000 người , nhiều nhất từ trước đến nay. Tổng dân số đã giảm trong 12 năm liên tiếp.

images - 2023-04-12T150010.115.jpg


Theo ước tính dân số tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố vào ngày 12, tổng dân số bao gồm cả người nước ngoài, là 124.947.000 người, giảm 556.000 người so với năm trước. Đạt mức giảm trong 12 năm liền. Số người Nhật giảm 750.000 người xuống còn 122.031.000 người , mức giảm lớn nhất kể từ năm 1950, khi bắt đầu có dữ liệu so sánh. Có một nhu cầu cấp thiết là mở rộng các biện pháp đối phó với tỷ lệ sinh ngày càng giảm và xây dựng một hệ thống xã hội đáp ứng với tình trạng dân số giảm.

Theo độ tuổi, dân số từ 15 đến 64 tuổi, chiếm đa số trong độ tuổi lao động đã giảm 296.000 xuống 74.208.000 người . Tỷ lệ phần trăm trên tổng số là 59,4%, không thay đổi so với năm trước, đây là mức thấp nhất từ trước đến nay. Có 36.236.000 người từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ cao nhất với 29,0%. Số người dưới 14 tuổi là 14,503 triệu người , chiếm tỷ lệ thấp nhất với 11,6%.

( Nguồn tiếng Nhậthttps://news.yahoo.co.jp/articles/af0975833a89f6d0b88b7cee696fe144335733f2 )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top