Covid-19 Nhật Bản : Đảng Dân chủ Tự do đề xuất chính phủ sử dụng vắc xin Pfizer cho tiêm chủng quy mô lớn.

Covid-19 Nhật Bản : Đảng Dân chủ Tự do đề xuất chính phủ sử dụng vắc xin Pfizer cho tiêm chủng quy mô lớn.

K10013115421_2107021502_2107021525_01_02.jpg


Về việc tiêm chủng vắc xin Corona mới, một nhóm làm việc của Đảng dân chủ tự do đã đề xuất chính phủ sử dụng vắc xin Pfizer thay cho Moderna cho các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở các thành phố không tiếp nhận đơn đăng ký mới.

Chính phủ đã tạm dừng các đơn đăng ký tiêm chủng mới tại nơi làm việc và các đợt tiêm chủng quy mô lớn của chính quyền địa phương, cho biết trung tâm đã nhận được nhiều yêu cầu hơn dự kiến.

Vào ngày 2, nhóm làm việc về tiêm chủng của Đảng Dân chủ Tự do đã nộp đề xuất cho Chánh văn phòng Nội các Kato. Đề xuất kêu gọi duy trì nguồn cung cấp vắc xin cho Modelna và sử dụng vắc xin của Pfizer thay vì của Modelna.

Đề xuất cũng chỉ ra rằng rất hiếm trường hợp có nguy cơ hình thành cục máu đông sau khi tiêm chủng và vắc xin AstraZeneca mà Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã quyết định không được sử dụng cho tiêm chủng chính thức cần được xem xét.

Chánh văn phòng Nội các Kato đã bày tỏ sự hiểu biết của mình về đề xuất này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top