Kinh tế Nhật Bản : Doanh thu thuế quốc gia đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp, thúc đẩy bởi doanh thu thuế doanh nghiệp tăng.

Kinh tế Nhật Bản : Doanh thu thuế quốc gia đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp, thúc đẩy bởi doanh thu thuế doanh nghiệp tăng.

images - 2024-07-04T152417.745.jpgNăm ngoái, doanh thu thuế quốc gia cho năm tài chính 2023 là hơn 72 nghìn tỷ yên, phá kỷ lục trước đó trong năm thứ tư liên tiếp. Doanh thu thuế doanh nghiệp tăng do đồng yên suy yếu và hoạt động kinh doanh thuận lợi của các công ty xuất khẩu.

Theo bản tóm tắt quyết toán tổng hợp năm ngoái do Bộ Tài chính công bố vào ngày 3, doanh thu thuế là 72,761 nghìn tỷ yên, vượt 70 nghìn tỷ yên trong năm thứ hai liên tiếp, với mức tăng 938,8 tỷ yên so với năm trước, phá kỷ lục trước đó trong năm thứ tư liên tiếp.

Cụ thể,

▽Doanh thu thuế doanh nghiệp là 15,8606 nghìn tỷ yên. Do đồng yên suy yếu và hoạt động thuận lợi của các công ty xuất khẩu, mức doanh thu đã tăng 920,8 tỷ yên so với năm trước.

▽ Doanh thu thuế thu nhập giảm 468,7 tỷ yên so với năm trước xuống còn 22,53 nghìn tỷ yên do những thay đổi trong hệ thống thuế đánh vào cổ tức, mặc dù mức tăng lương lan rộng và thu nhập tiền lương tăng.

▽ Doanh thu thuế tiêu dùng tăng 13 tỷ yên lên 23,923 nghìn tỷ yên nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ.

Ngoài ra, ▽ doanh thu thuế thừa kế tăng 596,9 tỷ yên lên 3,5663 nghìn tỷ yên.

Trong khi đó, về mặt chi tiêu, ▽ quỹ dự phòng cho các biện pháp chống giá tăng và ▽ trợ cấp cho chính quyền địa phương đối với các biện pháp đối phó với Corona cùng với các khoản chi tiêu “không cần thiết” khác, lên tới 6,891 nghìn tỷ yên.

Kết quả là số tiền phát hành trái phiếu chính phủ mới đã giảm 9,5 nghìn tỷ yên so với ước tính tại thời điểm ngân sách bổ sung năm ngoái.

Do đó, thặng dư thanh toán năm ngoái là 851,7 tỷ yên, trong đó ít nhất một nửa được phân bổ để mua lại trái phiếu chính phủ theo quy định của pháp luật, phần còn lại dự kiến sẽ trở thành nguồn vốn tăng cường năng lực quốc phòng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top