Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 3,8% trong tháng 6, mức tăng trong 6 tháng liên tiếp

Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 3,8% trong tháng 6, mức tăng trong 6 tháng liên tiếp

20230305-00010004-tokyofm-000-2-view.jpg


Trong tháng 6, cả nước có 21.681 đơn xin hỗ trợ sinh kế , tăng 800 (3,8%) so với cùng tháng năm ngoái. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp con số này vượt mức cùng kỳ năm ngoái. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố kết quả thống kê vào ngày 6.

Mức tăng so với cùng tháng năm trước đến tháng 5 là trên 10% nhưng đã có xu hướng giảm. Về tình hình sáu tháng tăng liên tiếp so với cùng tháng năm ngoái, Bộ cho rằng “số ca mắc bệnh đang ngày càng tăng kể từ đại dịch Corona và xu hướng không thay đổi”.

Số hộ gia đình được hỗ trợ phúc lợi trên toàn quốc là 1.649.300 hộ, tăng 8.256 hộ (0,5%) so với cùng kỳ năm ngoái.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top