Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 4 năm liên tiếp do giá cả tăng , đại dịch Corona.

Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 4 năm liên tiếp do giá cả tăng , đại dịch Corona.

AS20220601002242_comm.jpg


Thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tiết lộ vào ngày 6 rằng số đơn xin hỗ trợ sinh kế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023 đã tăng 7,6% so với năm trước lên 255.079 trường hợp , đánh dấu năm tăng thứ tư liên tiếp. Đây là con số cao nhất kể từ khi thực hiện so sánh vào năm 2013 . Giá cả tăng vọt dường như đã gây thiệt hại cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn do đại dịch Corona . Rõ ràng là tác động của việc tăng lương và tăng giá cổ phiếu vẫn chưa được nhận thức đầy đủ.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số lượng người nộp đơn ngày càng tăng do thu nhập giảm do đại dịch Corona và hỗ trợ công cộng cho những người có nhu cầu đã giảm, trong khi chi phí thực phẩm và tiện ích tăng lên và tiền tiết kiệm giảm. Một đại diện cho biết, ``Tác động của đại dịch Corona vẫn còn kéo dài và xu hướng gia tăng dự kiến sẽ tiếp tục trong một thời gian. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các xu hướng.''

Số lượng đơn đăng ký hàng năm được tổng hợp dựa trên số liệu thống kê do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố (số liệu được xác nhận đến tháng 3 năm 2011, số liệu sơ bộ từ tháng 4 năm 2011).

Có 18.695 đơn xin hưởng phúc lợi vào tháng 12 năm 2023, tăng 5,6% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là tháng tăng thứ 12 liên tiếp.

18.801 hộ gia đình bắt đầu được bảo vệ sinh kế từ tháng 12 năm 2023, tăng 7,2% so với cùng tháng năm ngoái.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top