Xã hội Nhật Bản dự định kết nối với tài khoản ngân hàng với My Number

yuki1485

Moderator
Đảng Dân chủ Tự do đang xem xét một khuôn khổ mới cho việc trợ cấp công quỹ bằng hệ thống My Number để chính phủ có thể tiến hành nhanh chóng trợ cấp tiền mặt trong tương lai do thảm họa, được tiết lộ vào ngày 17. Nhiều bên liên quan đã làm rõ điều này. Đảng Dân chủ Tự do đang cân nhắc việc trình dự luật trong phiên họp Quốc hội sắp tới, cùng với phương châm yêu cầu sự hợp tác của Đảng Đối lập.

Xung quanh việc trợ cấp đồng đều 100.000 yen tiền mặt do sự lây lan của virus Corona mới, đang có rất nhiều chỉ trích được đưa ra cho rằng “ Thủ tục mất quá nhiều thời gian ”. Vì lý do này, Đảng Dân chủ Tự do sẽ xem xét việc sửa đổi luật, kết nối với My number với tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân của người dân đã đăng ký cho trợ cấp lần này để có thể ứng phó nhanh chóng cho việc trợ cấp công quỹ như khi phát sinh thảm họa..vv

Fumio Kishida, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do tại cuộc họp đảng vào ngày 7 đã yêu cầu xem xét việc sử dụng My Number để trợ cấp tiền mặt có thể thực hiện nhanh chóng.

Bàn thêm:
Trước đây việc My numer (mã số cá nhân) được dùng để quản lý khi lưu học sinh đi làm thêm đã gây khó khăn cho rất nhiều người nước ngoài. Mặc dù lần này mục đích là để thuận tiện cấp tiền trợ cấp nhưng nếu My number được kết nối với tài khoản ngân hàng nữa thì việc quản lý lưu học sinh đi làm sẽ bị thắt chặt hơn nữa.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Benzer konular

Ủng hộ qua facebook

Top