Xã hội Nhật Bản : Dự kiến giảm thuế thu nhập vào tháng 6 năm sau cùng với trợ cấp. Quy mô 5 nghìn tỷ yên

Xã hội Nhật Bản : Dự kiến giảm thuế thu nhập vào tháng 6 năm sau cùng với trợ cấp. Quy mô 5 nghìn tỷ yên

images - 2023-08-07T145205.795.jpg


Vào ngày 25, bản phác thảo về ``các biện pháp hoàn trả thuế tăng thêm'' mà chính phủ và đảng cầm quyền đang khẩn trương xem xét đã được tiết lộ. Việc giảm thuế cố định sẽ mang lại 40.000 yên mỗi người, có tính đến mức tăng thuế thu nhập và thuế cư trú 3,5 nghìn tỷ yên. Ngày thực hiện dự kiến là vào tháng 6 năm 2024. Kết hợp với các trợ cấp dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp trước đợt cắt giảm thuế, số tiền này dự kiến sẽ lên tới 5 nghìn tỷ yên cho các biện pháp hỗ trợ. Điều này đã được tiết lộ bởi nhiều quan chức chính phủ và đảng cầm quyền.

Có đề xuất giảm thuế cố định, trong đó một khoản cố định được khấu trừ bất kể số tiền thuế đã nộp, với tổng số tiền là 40.000 yên, bao gồm 30.000 yên thuế thu nhập và 10.000 yên thuế cư trú. Kế hoạch này bao gồm cả người thân phụ thuộc ngoài người nộp thuế và nếu quy mô hộ gia đình trung bình là 2,2 người thì mức giảm thuế cho một hộ gia đình sẽ vào khoảng 90.000 yên.

Chính phủ sẽ đệ trình một dự luật liên quan đến thuế bao gồm số lượng và thời gian giảm thuế tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội sẽ được triệu tập vào tháng 1 năm sau, với mục tiêu ban hành dự luật này vào cuối năm tài chính.

Trong số thu thuế cuối cùng, doanh thu thuế thu nhập đã tăng từ 19,2 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2020 lên 22,5 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2022. Thuế cư trú lên tới 13,6 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2022 (13,4 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2020) và bằng cách hoàn trả khoản doanh thu tăng thêm này, một cách dễ hiểu mục đích là giảm bớt gánh nặng cho ngân sách hộ gia đình do giá cả tăng cao.

Trước các biện pháp giảm thuế, hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập thấp nuôi con cũng sẽ được mở rộng. Ngoài khoản trợ cấp tiền mặt 70.000 yên dành cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú, hỗ trợ bổ sung sẽ được xem xét thông qua hỗ trợ ưu tiên trợ cấp địa phương để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại nếu không được hưởng đầy đủ lợi ích từ việc giảm thuế cố định.

Các lợi ích bổ sung được đề xuất sẽ được đưa vào gói kinh tế toàn diện mà chính phủ sẽ phê duyệt tại cuộc họp nội các vào ngày 2 tháng 11 và sẽ được triển khai ngay sau khi ngân sách bổ sung tài chính 2023 được ban hành, sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính.

Thủ tướng Fumio Kishida sẽ chính thức chỉ đạo chính phủ và các đảng cầm quyền xem xét các biện pháp cụ thể để đền đáp tại cuộc họp về chính sách vào ngày 26. Dự kiến sẽ có nhiều khúc mắc cho đến khi đạt được kết luận và mức hỗ trợ cuối cùng có thể thay đổi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top