Covid-19 Nhật Bản : Hoàn thành tiêm chủng cho người cao tuổi . Mục tiêu cuối tháng 7 "gần như có thể đạt được" .

Covid-19 Nhật Bản : Hoàn thành tiêm chủng cho người cao tuổi . Mục tiêu cuối tháng 7 "gần như có thể đạt được" .

9 (29).jpg


Với khoảng 76% người cao tuổi được tiêm liều đầu tiên của vắc xin Corona mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông ông Takeda cho thấy mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng theo nguyện vọng cho người cao tuổi vào cuối tháng này có thể đạt được.

Về việc tiêm chủng virus Corona mới cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, chính phủ đã thông báo vào ngày 11 rằng khoảng 76% tổng số người cao tuổi đã hoàn thành mũi tiêm chủng đầu tiên.

Về mục tiêu của chính phủ là hoàn thành hai đợt tiêm chủng cho những người cao tuổi có nguyện vọng tiêm chủng vào cuối tháng này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ông Takeda cho biết trong một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các, “Dựa trên việc cũng có những trường hợp tiêm chủng chưa được đưa vào hệ thống, thực tế việc tiêm chủng đang tiến triển hơn nữa . Ngoại trừ các trường hợp thảm họa thiên tai, chúng tôi chưa ghi nhận được bất kỳ báo cáo nào về những khó khăn trong việc hoàn thành tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng này, tôi nghĩ rằng chúng tôi gần như đã đạt được mục tiêu đề ra "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top