Kinh tế Nhật Bản : Hơn 1.000 vụ phá sản trong tháng 5. Giá cả tăng và thiếu hụt lao động đẩy tỷ lệ phá sản lên mức cao nhất trong hơn 10 năm

Kinh tế Nhật Bản : Hơn 1.000 vụ phá sản trong tháng 5. Giá cả tăng và thiếu hụt lao động đẩy tỷ lệ phá sản lên mức cao nhất trong hơn 10 năm

images - 2024-06-12T152347.582.jpgTeikoku Databank (TDB) và Tokyo Shoko Research (TSR) ngày 10 đã công bố số vụ phá sản trong thagns 5. TDB công bố có 1.016 vụ phá sản trong tháng 5, tăng 46,4% so với cùng tháng năm ngoái và TSR công bố có 1.009 vụ phá sản, tăng 42,9%. Đây là tháng thứ 25 liên tiếp số vụ phá sản do TDB công bố vượt cùng tháng năm ngoái và là tháng thứ 26 liên tiếp vượt cùng tháng năm ngoái của TSR . Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, số vụ phá sản TDB công bố vượt quá 1.000 vụ phá sản và là lần đầu tiên sau 10 năm10 tháng đối với TSR. Điều này là do các yếu tố như đồng Yên yếu, giá cả tăng cao do giá tài nguyên cao và tình trạng thiếu hụt lao động. Hầu hết các vụ phá sản xảy ra vào tháng sau khi sử dụng các khoản vay gần như không lãi suất và không có bảo đảm (các khoản vay bằng 0).

Tổng nợ của các vụ pha sản do TDB công bố là 126.097 triệu yên, giảm 54,9% so với cùng tháng năm ngoái và đối với TSR là 136.769 triệu yên, giảm 50,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Theo ngành, TDB báo cáo rằng cả 7 ngành đều vượt mức cùng tháng năm ngoái. “Ngành dịch vụ” chứng kiến mức tăng 53,5% lên 244 trường hợp, con số cao nhất kể từ năm 2000. Tính theo ngành, TSR báo cáo rằng tất cả 10 ngành đều vượt quá cùng kỳ tháng năm ngoái.

TSR cho biết, "Đồng Yên yếu, giá cao và tình trạng thiếu lao động đang đè nặng lên các doanh nghiệp khi hỗ trợ Corona kết thúc" và "Có khả năng cao là các vụ phá sản sẽ gia tăng, bao gồm cả những công ty có lãi nhưng gặp khó khăn trong việc huy động vốn, ngay cả khi họ đảm bảo được công việc." TDB phân tích: “Sẽ có sự phân cực ngày càng tăng giữa các công ty đang phục hồi hoạt động và những công ty không thể thoát khỏi tình trạng quản lý sa sút”.

( Nguòn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top