Xã hội Nhật Bản : Hơn 60% ”muốn tiếp tục làm việc từ xa” ngay cả sau khi ổn định Corona .

yuki1485

Moderator
Trong phương hướng tuyên bố tình trạng khẩn cấp đi kèm với virus Corona sẽ được gõ bỏ vào ngày 25, theo khảo sát của Trung tâm Năng suất Nhật Bản đã cho biết hơn 60% số người đã làm việc từ xa (telework) như làm việc tại nhà để phòng tránh lây nhiễm đang suy nghĩ muốn tiếp tục làm việc từ xa ngay cả sau khi tình hình ổn định. Gần 60% cũng đã trả lời hài lòng khi làm việc tại nhà. Với lý do lan rộng lây nhiễm virus Corona, có khả năng phong cách làm việc của Nhật Bản sẽ thay đổi đáng kể trên cơ sở “đi làm mỗi ngày vào các ngày trong tuần”

Vào giữa tháng năm, Trung tâm Năng suất Nhật Bản đã khảo sát 1100 đối tượng nhân viên từ 20 tuổi trở lên bằng Internet về ý thức của người lao động đã thay đổi như thế nào . Đầu tiên, tần suất đi làm trong một tuần gần đây nhất của 346 người đã làm việc bằng hình thức làm việc từ xa là : “từ 1 đến 2 ngày” nhiều nhất với 37,3% , “0 ngày” với 32,2%, tiếp theo đó là “3 đến 4 ngày” với 21,1%. Ngược lại “từ 5 ngày trở lên” chỉ đạt 9,5% , nhiều người đã làm việc từ xa hơn nửa tuần.

Khi được hỏi liệu có muốn tiếp tục làm việc từ xa ngay cả sau khi ổn định thảm họa Corona hay không, 24,3% trả lời “tôi nghĩ như vậy”. Ý chí quả quyết đã vượt quá 60% bao gồm cả câu trả lời “nếu phải nói thì tôi có nghĩ như vậy” ( 34,8% ) . Ngoài ra, từ kết quả khi hỏi 319 người đã làm việc tại nhà liệu họ có hài lòng hay không, 18,8% là “ hài lòng” , 38,2% là “ nếu phải nói thì tôi có nghĩ như vậy”, có chênh lệch về mức độ, dường như gần 60% đang cảm thấy hài lòng . Trung tâm năng suất Nhật Bản chỉ ra rằng “ Có thể cảm nhận lợi ích như giải thoát khỏi giờ đi làm cao điểm và rủi ro lây nhiễm đã giảm nhẹ”.

Mặt khác, khi được hỏi liệu hiệu quả công việc của họ có tăng không khi làm việc tại nhà. 33,8% ứng với câu trả lời “đã tăng”, “đã tăng một chút” . Ngược lại “đã giảm một chút” hay “đã giảm” chiếm 66,2%, không thể đưa ra kết quả như mong đợi.

Do đó, khi hỏi về vấn đề làm việc từ xa ( câu hỏi nhiều đáp án ) , “Chia sẻ hóa dữ liệu/tài liệu qua Internet mà không thể xem được trừ khi đi làm” ( 48,8%) , “Cải thiện môi trường giao tiếp” (45,1% ) “Cải thiện môi trường vật lý như phòng ốc hay bàn” (43,9%) chiếm đa số.

Chính phủ đang đề xuất “lối sống mới” hạn chế “3 Mật” bao gồm phòng kín, tập trung đông người và tiếp xúc gần kể cả sau khi gỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đã đưa ra cuộc họp trực tuyến hay làm việc từ xa như những ví dụ thực tiễn của phong cách làm việc. Trung tâm Năng suất Nhật Bản phân tích rằng “Xã hội, nền kinh tế và cuộc sống sẽ thay đổi lớn, có lẽ ý thức của người lao động cũng sẽ thay đổi.”

( Bản gốc tiếng Nhật )
 

Đính kèm

Benzer konular

Ủng hộ qua facebook

Top