Xã hội Nhật Bản : Hướng tới tự chi trả một phần các loại thuốc giá cao, phí nằm viện và hỗ trợ giường bệnh Corona cũng sẽ được xem xét lại.

Xã hội Nhật Bản : Hướng tới tự chi trả một phần các loại thuốc giá cao, phí nằm viện và hỗ trợ giường bệnh Corona cũng sẽ được xem xét lại.

083bb9adb3b53f25e224201022fb20a2_m.jpeg


Vào ngày 30, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và các tổ chức khác đã tiết lộ đầy đủ thông tin chi tiết về đề xuất xem xét hệ thống hỗ trợ y tế đối với tình trạng nhiễm Corona mới từ tháng 10 trở đi, bao gồm cả việc yêu cầu người dân phải trả một phần chi phí điều trị cho các loại thuốc có giá cao . Hệ thống trợ cấp chi phí nằm viện sẽ giảm và trợ cấp sẽ được trả dựa trên tình trạng bệnh thay vì phân bổ thống nhất khi cơ sở y tế đảm bảo giường.

Vào tháng 5, tình trạng pháp lý của Corona đã chuyển sang Loại 5, đồng thời hệ thống hỗ trợ tài chính công và hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đã thay đổi, nhưng chi phí cho các phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus đắt tiền như Zocoba vẫn tiếp tục được chi trả hoàn toàn bởi nguồn tài trợ công. Theo kế hoạch sửa đổi, nguồn tài trợ công cho những loại thuốc này sẽ tiếp tục, nhưng một hệ thống sẽ được tạo ra trong đó yêu cầu một mức tự chi trả nhất định tùy theo thu nhập.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top