Xã hội Nhật Bản : Khoảng 90% "sẽ tiếp tục" đeo khẩu trang trong tương lai . Thời điểm để bỏ khẩu trang là khi nào?

Xã hội Nhật Bản : Khoảng 90% "sẽ tiếp tục" đeo khẩu trang trong tương lai . Thời điểm để bỏ khẩu trang là khi nào?

Trong khi tình trạng khẩn cấp đã được gỡ bỏ, chính phủ và các chuyên gia đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc "đeo khẩu trang" ở ngoài trời, Rivo ( Shibuya , Tokyo), vận hành "Viện Nghiên cứu Việc làm", đã thực hiện một "cuộc khảo sát nhận thức năm 2022 về việc đeo khẩu trang ". Kết quả là 87,3% người được hỏi trả lời rằng họ sẽ tiếp tục đeo khẩu trang trong tương lai, tỷ lệ gần khoảng 90%.

Thảo luận về việc đeo khẩu trang trong tương lai

img_6f1d10571a2044ff11c13c06e3dcaba51014210.jpg


Xét theo giới tính, 85,1% nam giới và 90,6% nữ giới cho biết họ sẽ tiếp tục đeo khẩu trang, tỷ lệ của nữ giới là cao hơn.

Những người được hỏi cho biết, "Tôi chưa hề bị cảm kể từ khi bắt đầu đeo khẩu trang, vì vậy tôi sẽ tiếp tục đeo chúng". "Thật ra tôi nghĩ có rất nhiều tình huống không cần khẩu trang, nhưng nếu không đeo khẩu trang thì sẽ bị nhìn bằng ánh mắt dò xét, cho nên nhiều người vẫn quyết định sẽ tiếp tục đeo khẩu trang ."

Thời điểm bỏ khẩu trang ?

ダウンロード - 2022-05-24T154453.813.jpg


Khi được hỏi về thời điểm bỏ khẩu trang , "sau khi thuốc đặc trị được tạo ra" là cao nhất với 48,5%. Tiếp theo là “khi số người nhiễm bệnh giảm đi một con số nhất định” (39,2%) và “khi chính phủ đưa ra lệnh ” (30,3%).

Theo nhóm tuổi, 10,5% số người được hỏi trả lời "không bỏ khẩu trang cũng được" ở độ tuổi 20 có xu hướng cao hơn các nhóm tuổi khác.

Ấn tượng đối với những người không đeo khẩu trang

Về ấn tượng của những người không đeo khẩu trang, 36,5% trả lời rằng "không muốn tương tác" . Tiếp theo, "Tôi không có suy nghĩ gì " (34,2%) và "Tôi cảm thấy không thoải mái" (25,6%). 62,1% trả lời rằng họ không có ấn tượng tốt.

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu có những người không đeo khẩu trang ở nơi làm việc, 51,2% trả lời rằng họ " sẽ không tương tác đến bất cứ việc gì ngoài những việc cần thiết" . Tiếp theo là "Nhắc nhở đeo khẩu trang " (22,8%) và "Tôi không thể nói gì" (12,7%).

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Internet từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5, nhắm đối tượng đến nam và nữ giới ở độ tuổi từ 20 đến 69 tuổi. Số câu trả lời hợp lệ là 708 người .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top