Việc làm Nhật Bản : “Khoảng cách thu nhập ” giữa nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức là bao nhiêu ?

20220529-00036258-mimollet-000-1-view.jpg


Sự khác biệt về thu nhập giữa nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức là bao nhiêu ? Theo các cuộc phỏng vấn với nam và nữ giới trên 15 tuổi, mức lương trung bình cho nhân viên chính thức là 5,607,000 yên cho nam giới và 3,640,000 yên cho nữ giới, trong khi đối với nhân viên không chính thức là 2,267,000 yên cho nam giới và 1,529,000 yên cho nữ giới .

20220126-00027148-toushin-000-1-view.jpg


Nhìn vào sự chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ giới , kết quả là 1.967.000 yên cho nhân viên chính thức và 738.000 yên cho nhân viên không chính thức. Theo quy mô công ty, tất cả mức lương của nữ giới đều ở mức thấp hơn, với 1.563.000 triệu yên cho công ty có 100 nhân viên trở xuống, 1.375.000 yên cho công ty có 101 đến 300 nhân viên và 2.207.000 yên cho công ty có 301 nhân viên trở lên, với mức chênh lệch tiền lương lớn nhất là ở các công ty có từ 301 nhân viên trở lên.

Tỷ lệ thực hiện công việc phụ hoặc nghề tay trái

Có bao nhiêu người có một công việc phụ hay một có nghề tay trái khác ? Trả lời câu hỏi này, 25,3% trả lời rằng họ đang "thực hiện", tăng đáng kể so với cuộc khảo sát năm trước (18,1%).

Theo loại công việc, "công việc dịch vụ" (24,9%) là phổ biến nhất, tiếp theo là "nhân viên văn phòng" (10,7%) và "phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, nhà thiết kế" (8,6%). "Nhân viên văn phòng", "phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, nhà thiết kế" và "kỹ sư liên quan đến công nghệ thông tin " đã tăng hơn 3 điểm so với năm ngoái.

Khi được hỏi tại sao họ lại làm công việc phụ hoặc làm nghê ftay trái, cao nhất là "để duy trì sinh kế" (41,2%), tiếp theo là "để đảm bảo tiết kiệm và có thể sử dụng tiền một cách tự do ngoài việc duy trì sinh kế" (37,4%). , "Vì có nhiều thời gian" (22,2%).

Khảo sát sử dụng Internet với 14.000 đối tượng nam và nữ giới trên 15 tuổi đã phản hồi. Thời gian khảo sát là ngày 6-11/ 4.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top