Covid-19 Nhật Bản lên kế hoạch tiêm vắc xin chống corona cho người dân

Covid-19 Nhật Bản lên kế hoạch tiêm vắc xin chống corona cho người dân

Bộ Lao động Y tế và Phúc lợi Nhật Bản đã tóm tắt kế hoạch đảm bảo tiêm vắc xin chống corona mới cho người dân. Bộ này đã công bố kế hoạch này trong cuộc họp không không khai qua mạng với các địa phương hôm qua, tức ngày 18 tháng 12. Theo kế hoạch này thì vào tháng 2 năm sau, tiêm chủng sẽ được ưu tiên cho một bộ phận nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ được tiêm vào cuối tháng 3.
vacxin.jpg

Theo kế hoạch này thì đâu tiên khoảng 10 nghìn người làm trong ngành y tế sẽ được ưu tiên tiêm chủng và kế hoạch tiêm chủng cho người dân sẽ được cụ thể hóa vào khoảng từ cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 3 năm tới. Tiếp theo là khoảng 3 triệu nhân viên y tế sẽ là đối tượng được tiêm chủng. Việc chuẩn bị sẽ được hoàn tất trong tháng 3.

Ngoài nhân lực ra thì các địa phương phải chuẩn bị hệ thống in ấn vé tiêm chủng, điều chỉnh lịch với các cơ quan y tế. Khoảng 30 đến 40 triệu người cao tuổi sẽ được tiêm chủng vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Ngoài những người cao tuổi ra thì những người có bệnh nền sẽ được tiêm từ tháng 4 trở đi.

Số lượng vắc xin và thời gian cung cấp sẽ ảnh hưởng đến qua trình tiêm chủng thực tế. Về tiêu chuẩn để định nghĩa ai là người cao tuổi, phân loại đâu là bệnh nền thì Bộ Lao động Y tế và Phúc lợi sẽ bàn bạc với các chuyên gia để thống nhất nội dung.

Theo những người đã tham gia cuộc hộp này thì các địa phương lo lắng việc chuẩn bị sẽ bị chậm lại. Bộ Lao động Y tế và Phúc lợi yêu cầu "Các nơi cần dồn hết khả năng cho việc chuẩn bị".


Bàn thêm:
Phải cần 2-3 tháng nữa việc tiêm chủng mới được bắt đầu. Và theo tiến trình này thì để người thường khỏe mạnh được tiêm chủng sẽ phải mất kkhoảng ít nhất là nửa năm nữa. Do đó ai ở Nhật thì nên chú ý tự bảo vệ bản thân "phòng bệnh hơn chữa bệnh"!
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
Your content here
Top