Việc làm Nhật Bản : Lý do tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tăng lương ?

Việc làm Nhật Bản : Lý do tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tăng lương ?

images - 2024-06-24T174037.453.jpg


Trong một cuộc khảo sát 973 nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ về việc tăng lương, hơn một nửa số công ty cho biết họ sẽ tăng lương, trong khi 38,7% cho biết họ không có kế hoạch tăng lương. Lý do không tăng lương là "hiệu suất kinh doanh kém" (36,6%), "suy thoái kinh tế" (26,8%) và "ưu tiên duy trì việc làm" (26,0%). Điều này đã được tiết lộ trong một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Forval GDX (Shibuya-ku, Tokyo), nơi tiến hành các cuộc khảo sát về tình trạng thực tế của DX và GX (chuyển đổi xanh) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sự khác biệt trong tỷ lệ tăng lương giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty lớn là gì ?

52,3% nhà quản lý trả lời rằng họ đã "thực hiện tăng lương" sau tháng 1 năm 2023 và 61,3% trả lời rằng họ có kế hoạch tăng lương trong tương lai. Tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ kỳ vọng tăng lương là cao nhất kể từ năm 2018.

Những nhà quản lý trả lời "Chúng tôi có kế hoạch tăng lương trong tương lai" đã được hỏi về "tỷ lệ tăng lương". Câu trả lời phổ biến nhất là "1-3%" (38,3%), tiếp theo là "3-5%" (34,7%) và "5-10%" (16,4%). So với tỷ lệ tăng lương trung bình là 5,25% do Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản khảo sát, người ta thấy rằng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỷ lệ tăng lương thấp.

Để thoát khỏi tình trạng giảm phát dài hạn, người ta đang chú ý đến xu hướng tăng lương, đặc biệt là ở các công ty lớn. Có vẻ như việc tăng lương ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường là "tăng lương phòng thủ" để đảm bảo và giữ chân nguồn nhân lực. Có vẻ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể cải thiện hiệu suất của mình và điều này có thể không dẫn đến việc tăng lương. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tăng lương cần ổn định lại bộ máy quản lý hiện tại của mình.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top