Xã hội Nhật Bản : Mở rộng lên 11 lĩnh vực thuộc diện lao động kỹ năng đặc định số 2, yêu cầu do thiếu hụt nhân lực.

Xã hội Nhật Bản : Mở rộng lên 11 lĩnh vực thuộc diện lao động kỹ năng đặc định số 2, yêu cầu do thiếu hụt nhân lực.

ダウンロード - 2023-05-08T160329.092.jpg


Vào ngày 9, chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở rộng các ngành công nghiệp mục tiêu lên 11 lĩnh vực cho "Lao động kỹ năng đặc định số 2", đây là tình trạng cư trú dành cho người lao động nước ngoài có kỹ năng lành nghề và cho phép họ ở lại Nhật Bản mà không bị giới hạn về số lượng năm.

"Lao động kỹ năng đặc định số 2" là tư cách lưu trú dành cho người lao động nước ngoài có chuyên môn cao và tay nghề cao, nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định thì người lao động được phép cho người nhà đi cùng, tình trạng cư trú có thể được gia hạn không hạn chế số lần . Do đó, trên thực tế việc cư trú vĩnh viễn tại Nhật Bản là có thể.

Vào ngày 9, chính phủ đã quyết định mở rộng các ngành thuộc "kỹ năng đặc định số 2" lên 11 lĩnh vực như "ngư nghiệp", "nông nghiệp", "hàng không", "lưu trú" và "kinh doanh nhà hàng".

Cho đến nay, do quan điểm thận trọng cho rằng việc mở rộng sẽ dẫn đến việc chấp nhận người nhập cư, các ngành công nghiệp mục tiêu cho kỹ năng đặc định số 2 chỉ giới hạn trong hai lĩnh vực như "xây dựng" và "đóng tàu" .

Đã có nhiều tiếng nói yêu cầu mở rộng lĩnh vực để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng và để nâng cao năng suất.

Trong tương lai, sau khi sửa đổi sắc lệnh cấp bộ, dự kiến các kỳ thi để có được tư cách lưu trú trong 11 lĩnh vực mở rộng sẽ được thực hiện vào khoảng mùa thu này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top