Xã hội Nhật Bản : Mở rộng trong ngành sản xuất đối với tư cách kỹ năng đặc định , sửa đổi giới hạn tiếp nhận tối đa.

Xã hội Nhật Bản : Mở rộng trong ngành sản xuất đối với tư cách kỹ năng đặc định , sửa đổi giới hạn tiếp nhận tối đa.

ダウンロード - 2022-08-30T160653.457.jpg


Tại cuộc họp nội các vào ngày 30, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ điều chỉnh số lượng người nước ngoài tối đa được tiếp nhận theo tình trạng cư trú "lao động kỹ năng đặc định" cho từng ngành để đáp ứng với những thay đổi về nhu cầu lao động do Corona mới gây ra.

skill01s.png


Trong số 12 ngành mục tiêu, giới hạn trên sẽ được nâng lên đối với hai ngành là ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống và ngành sản xuất, những ngành mà nhu cầu ngày càng mở rộng, trong khi giới hạn trên sẽ được giảm xuống đối với 9 ngành như ngành nhà hàng. Chỉ có ngành nông nghiệp là không thay đổi và giới hạn trên tổng thể sẽ không thay đổi.

Khi hệ thống lao động kỹ năng đặc định được áp dụng vào tháng 4 năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu với tổng số 345.150 người trong giai đoạn 5 năm từ 2019 đến 2023. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 4 năm nay, chỉ có 73.512 người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản với tình trạng cư trú này. Người ta tin rằng cuộc khủng hoảng Corona đã có tác động đưa ra các biện pháp biên giới nghiêm ngặt và làm đình trệ việc tuyển dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top