Việc làm Nhật Bản : Mức lương tháng 3 tăng 1,2%, giảm lương thực tế do giá cả tăng cao.

Việc làm Nhật Bản : Mức lương tháng 3 tăng 1,2%, giảm lương thực tế do giá cả tăng cao.

ダウンロード - 2022-05-09T173412.962.jpg


Theo một cuộc khảo sát thống kê lao động hàng tháng do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố vào ngày 9, tổng số tiền lương được trả bao gồm cả lương cơ bản và tăng ca là 286.567 yên, tăng 1,2% so với cùng tháng năm ngoái. Vào tháng 3 năm 2021, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở một số khu vực sau khi lan rộng lây nhiễm Corona mới , đây dường như là một sự gia tăng phản tác dụng . Tiền lương thực tế giảm 0,2%, có tính đến giá tăng do giá dầu cao.

Nhìn vào số tiền lương được thanh toán bởi các ngành công nghiệp chính, mức tiền lương của các ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú dễ bị ảnh hưởng bởi Corona đã tăng 5,4%. Một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, "Số lượng cửa hàng có thể mở cửa có thể đã tăng lên so với năm ngoái".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top