Việc làm Nhật Bản: Năng suất lao động giảm 3,4% trong năm 2020. Phạm vi âm lớn nhất từ trước đến nay

Việc làm Nhật Bản: Năng suất lao động giảm 3,4% trong năm 2020. Phạm vi âm lớn nhất từ trước đến nay

Theo "xu hướng về năng suất lao động ở Nhật Bản" cho năm 2020 do trung tâm năng suất Nhật Bản công bố vào ngày 11, năng suất lao động thực tế trên đầu người không bao gồm biến động giá cả có thể so sánh với mức âm 3,4% của năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1995.

Các yếu tố như sự thu hẹp các hoạt động của công ty do sự sụt giảm tiêu dùng cá nhân do sự lây lan của dịch bệnh.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-12T082504.031.jpg
    ダウンロード - 2021-11-12T082504.031.jpg
    9.8 KB · Lượt xem: 181

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top