Xã hội Nhật Bản : Số ca sinh năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống dưới 800.000 trẻ , mức thấp nhất từ trước đến nay.

Xã hội Nhật Bản : Số ca sinh năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống dưới 800.000 trẻ , mức thấp nhất từ trước đến nay.

shutterstock_173887658-min.jpg


Theo số liệu thống kê (số liệu sơ bộ) do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố vào ngày 20, số ca sinh tại Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay là 669.871 trẻ . Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm 33.827 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tốc độ hiện tại, số ca sinh vào năm 2022 dự kiến sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 trẻ kể từ năm 1899, khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập. Viện nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia ước tính số ca sinh vào năm 2022 là 854.000 trẻ , nhưng tỷ lệ sinh đang giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến.

Số liệu sơ bộ bao gồm số người nước ngoài sống ở Nhật Bản và số người Nhật sống ở nước ngoài.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top