Kinh tế Nhật Bản : Sửa đổi biện pháp nới lỏng tiền tệ quy mô lớn , nâng giới hạn trên lãi suất dài hạn 0,5%. Phủ nhận tăng lãi suất trên thực tế.

Kinh tế Nhật Bản : Sửa đổi biện pháp nới lỏng tiền tệ quy mô lớn , nâng giới hạn trên lãi suất dài hạn 0,5%. Phủ nhận tăng lãi suất trên thực tế.

ダウンロード - 2022-12-21T155209.834.jpg


Tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 20, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã sửa đổi một phần các biện pháp nới lỏng tiền tệ quy mô lớn hiện tại và nâng giới hạn trên cho phép tăng lãi suất dài hạn từ 0,25% trước đó lên 0,5%.

Điều này có tác động tương tự như việc tăng lãi suất trên thực tế. Tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Thống đốc Haruhiko Kuroda cho biết việc sửa đổi không phải là tăng lãi suất mà nhằm đạt được mục tiêu ổn định giá cả bằng cách tăng tính bền vững của các biện pháp nới lỏng tiền tệ.

Trong bản sửa đổi một phần của chính sách, trong khi duy trì khuôn khổ các biện pháp nới lỏng tập trung vào thao túng lãi suất dài hạn, phạm vi biến động lãi suất dài hạn cho phép sẽ được đặt ở khoảng 0,5%, tăng gấp đôi từ mức trước đó 0,25%. Mở rộng phạm vi dao động kể từ tháng 3 năm 2021. Để đối phó với việc nâng giới hạn trên, có khả năng lãi suất thế chấp, được xác định bởi các tổ chức tài chính dựa trên lãi suất dài hạn, cũng sẽ tăng trong tương lai.

Sự mở rộng của sự biến động đã gây bất ngờ bởi thị trường trái phiếu Tokyo vào ngày 20 và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm mới phát hành, đóng vai trò là chuẩn cho lãi suất dài hạn, đã giảm từ 0,25% vào buổi sáng đã tăng lên 0,460% cùng thời điểm. Tại các thị trường gần đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã ngăn chặn sự lan rộng của áp lực tăng lãi suất do việc tăng lãi suất ở Mỹ và Châu Âu bằng cách mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản, và đã có những cảnh dễ thấy là các giao dịch trái phiếu 10 năm mới phát hành đã không được hoàn thành.

Ông Kuroda giải thích rằng bằng cách cải thiện hoạt động của thị trường trái phiếu, "chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tác động của việc nới lỏng tiền tệ sẽ lan tỏa thông suốt qua mặt tài chính doanh nghiệp." Ông nói rằng đó không phải là một chiến lược thoát khỏi việc nới lỏng quy mô lớn, đồng thời cho biết : "Không cần mở rộng thêm biến động."

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục mua trái phiếu chính phủ dài hạn để lãi suất ngắn hạn duy trì ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn quanh mức 0%. Theo bản sửa đổi này, lợi suất mua trái phiếu chính phủ không giới hạn sẽ được tăng từ 0,25% lên 0,5% để ngăn chặn sự gia tăng vượt quá mức. Về nguyên tắc, điều này được thực hiện vào mỗi ngày làm việc .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top