Xã hội Nhật Bản : Tạm hoãn các biện pháp hỗ trợ du lịch "hỗ trợ du lịch quốc gia" do tái lan rộng lây nhiễm Corona.

Xã hội Nhật Bản : Tạm hoãn các biện pháp hỗ trợ du lịch "hỗ trợ du lịch quốc gia" do tái lan rộng lây nhiễm Corona.

AS20220408003244.jpgĐể đối phó với sự lan rộng lây nhiễm Corona mới, chính phủ Nhật Bản đã tạm hoãn triển khai các biện pháp hỗ trợ du lịch "hỗ trợ du lịch quốc gia" vốn sẽ bắt đầu vào nửa đầu tháng này.

"Hỗ trợ du lịch quốc gia" là biện pháp như "giảm giá cho công dân tỉnh " được thực hiện cho từng tỉnh trên toàn quốc và hỗ trợ tối đa 11.000 yên / người / đêm. Chính phủ Nhật Bản muốn thực hiện biện pháp trên từ nửa đầu tháng này để hỗ trợ ngành du lịch hiện đang chịu ảnh hưởng của Corona.

Tuy nhiên, do tình hình lan rộng lây nhiễm nhanh chóng dựa trên số ca lây nhiễm vượt quá 40.000 người trên toàn quốc vào ngày 6, các điều chỉnh đã được thực hiện để tạm hoãn.

Theo các quan chức chính phủ, thời gian tái triển khai chiến dịch nên được thực hiện vào sau mùa thu, tránh tháng 8 khi nhu cầu của người dân đi lại cao vào dịp lễ Obon. Nếu bị hoãn lại, trợ cấp của chính phủ dành cho biện pháp "giảm giá cho công dân tỉnh" hiện đang được thực hiện sẽ được tiếp tục ngay cả sau hạn cuối là ngày 14 tháng 7.

Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tuần tới.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top