Xã hội Nhật Bản : Tăng lương trong năm 2023, mức trung bình hàng tháng là 9,437 yên.

Xã hội Nhật Bản : Tăng lương trong năm 2023, mức trung bình hàng tháng là 9,437 yên.

images - 2023-11-28T153457.649.jpg


Theo một cuộc khảo sát về việc tăng lương năm 2023 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố vào ngày 28, mức tăng trung bình của tiền lương theo mức hàng tháng, bao gồm cả lương cơ bản, trên tất cả các ngành là 9.437 yên, cao hơn 3.903 yên so với năm trước. Tỷ lệ tăng là 3,2%, cao nhất kể từ năm 1999, khi bắt đầu thực hiện khảo sát . Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay và tổng cộng 1.901 công ty có 100 nhân viên trở lên đã đưa ra phản hồi hợp lệ.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Corona là một yếu tố góp phần dẫn đến việc tăng lương . Tuy nhiên, cuộc khảo sát thống kê lao động hàng tháng của Bộ cho thấy tiền lương thực tế, tính đến biến động giá cả đã ở mức âm trong 18 tháng liên tiếp tính đến tháng 9 năm nay, khiến các hộ gia đình rơi vào tình trạng khó khăn tài chính trầm trọng.

Có vẻ như nhiều công ty đã buộc phải tăng lương để đảm bảo an sinh cho người lao động trong bối cảnh giá cả tăng cao, với 89,1% công ty thực hiện hoặc có kế hoạch tăng lương vào cuối năm, tăng 3,4 điểm phần trăm so với năm trước. Đây là năm ghi nhận tăng thứ hai liên tiếp.

Theo ngành, tỷ lệ cao nhất là xây dựng (99,7%) và sản xuất (97,4%). Mặt khác, ngành vận tải, bưu chính chiếm 71,0%, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống chỉ chiếm 77,4%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top