Kinh tế Nhật Bản : Tăng trưởng cơ sở tiền tệ chậm lại còn 4,8% trong tháng 1 . Tiền giấy giảm ở mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 1991

Kinh tế Nhật Bản : Tăng trưởng cơ sở tiền tệ chậm lại còn 4,8% trong tháng 1 . Tiền giấy giảm ở mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 1991

ダウンロード - 2024-02-02T164540.923.jpg


Dư nợ cơ sở tiền trung bình trong tháng 1, được Ngân hàng Nhật Bản công bố vào ngày 2, là 668,0019 nghìn tỷ yên, tăng 4,8% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với mức 7,8% của tháng trước. Điều này là do lượng mua trái phiếu chính phủ giảm đáng kể so với cùng tháng năm ngoái. Ngoài tiến trình hướng tới một xã hội không tiền mặt, dường như đã có động thái sử dụng tiền mặt của một số người do tiêu dùng cá nhân tăng lên, dẫn đến sự sụt giảm tiền giấy lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 1991.

Phân tích cơ sở tiền tệ, tiền gửi hiện tại tại Ngân hàng Nhật Bản tăng 6,1% lên 540,3607 nghìn tỷ yên, tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng 9,9% của tháng trước. Khoản mua trái phiếu chính phủ của Ngân hàng Nhật Bản trong tháng 1 lên tới 5,9486 nghìn tỷ yên, khoảng 1/4 trong số 23,6902 nghìn tỷ yên vào tháng 1 năm 2023, dẫn đến tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Lượng tiền giấy giảm 0,4% xuống còn 122.883,2 tỷ yên, tháng giảm thứ hai liên tiếp so với năm trước. Tiền xu giảm 1,9% xuống còn 4,758 tỷ yên.

Số dư cơ sở tiền tệ vào cuối tháng 1 là 670 nghìn tỷ 076,7 tỷ yên, thấp hơn so với tháng trước.

Cơ sở tiền tệ là tổng tiền mặt đang lưu hành và tiền gửi tài khoản vãng lai do các tổ chức tài chính nắm giữ tại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và đại diện cho loại tiền do Ngân hàng Nhật Bản cung cấp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top