Kinh tế Nhật Bản : Thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 10 đạt 2,5 nghìn tỷ yên, thâm hụt thương mại giảm.

Kinh tế Nhật Bản : Thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 10 đạt 2,5 nghìn tỷ yên, thâm hụt thương mại giảm.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO3208445010042023000000-1.jpg


Theo báo cáo cán cân thanh toán tháng 10 do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào ngày 8, số dư tài khoản vãng lai đo lường thương mại hàng hóa và dịch vụ có thu nhập từ nước ngoài và đầu tư đạt thặng dư ở mức 2,5828 nghìn tỷ yên.

Đây là tháng thứ 9 liên tiếp đạt mức thặng dư. Ngoài việc giá tài nguyên giảm và thâm hụt thương mại thu hẹp, sự phục hồi của du lịch trong nước (du khách đến Nhật Bản) đã góp phần khiến cán cân dịch vụ đạt mức thặng dư lớn nhất kể từ tháng 1 năm 1996, thời điểm kể từ khi bắt đầu thực hiện so sánh.

Cán cân thương mại, tức lượng nhập khẩu trừ đi lượng xuất khẩu, bị thâm hụt 472,8 tỷ Yên. Giá trị xuất khẩu tăng 1,0% so với cùng tháng năm ngoái lên 9.106,6 tỷ Yên. Mặt khác, giá trị nhập khẩu giảm 12,1% xuống 9.579,5 tỷ Yên do giá than và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm.

Cán cân dịch vụ đạt mức thặng dư 343,8 tỷ yên. Do lượng khách đến Nhật Bản tăng, thặng dư trong cán cân du lịch đã tăng từ 78,6 tỷ yên trong cùng tháng năm ngoái lên 320,7 tỷ yên, lớn nhất từ trước đến nay và thu nhập tiền bản quyền quy mô lớn được tạo ra từ sở hữu trí tuệ và các tài sản khác cũng đóng góp đáng kể.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top