Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng quy mô lớn vắc xin Corona, mở rộng khu vực đối tượng từ hôm nay.

Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng quy mô lớn vắc xin Corona, mở rộng khu vực đối tượng từ hôm nay.

ダウンロード - 2021-05-31T090605.459.jpg


Từ ngày 31, trung tâm tiêm chủng quy mô lớn cho vắc xin virus Corona mới do chính phủ thiết lập sẽ được tiến hành tiêm chủng mở rộng trên toàn bộ khu vực đối tựong của 1 khu vực đô thị và 3 tỉnh và tỉnh Osaka. Ngoài ra, số người có thể được tiêm chủng mỗi ngày từ ngày 31 dự kiến sẽ tăng lên 15.000 người ở cả hai địa điểm Tokyo và Osaka, và Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị cho việc tiêm chủng.

Các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của chính phủ được thành lập ở Tokyo và Osaka đã được triển khai từ ngày 24 tháng này, và việc tiêm chủng đã được tiến hành cho những người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên sống tại 23 quận của Tokyo và Thành phố Osaka.

Từ ngày 31, đối tượng tiêm chủng sẽ được mở rộng cho người cao tuổi ở các tỉnh Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa, và tại địa điểm Osaka sẽ dành cho những người cao tuổi sống trong toàn bộ khu vực của tỉnh Osaka.

9 (22).jpg


Tại địa điểm Tokyo, các tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa đã được lên kế hoạch mục tiêu bắt đầu tiêm chủng từ ngày 7 tháng 6, nhưng do lượng hẹn trước lớn nên việc tiêm chủng sẽ được thực hiện trước một tuần so với lịch trình ,bắt đầu từ ngày 31.

Ở cả Tokyo và Osaka, người cao tuổi sống ở những khu vực này có thể được tiêm chủng mà không cần giấy đăng ký cư trú.

Ngoài ra, từ ngày 31, số lượng người có thể được tiêm chủng mỗi ngày sẽ tăng lên 10.000 người tại địa điểm Tokyo và 5.000 người tại địa điểm Osaka, tổng số là 15.000 người, quy mô lớn nhất mà Bộ Quốc phòng có thể xử lý. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng và đang muốn hướng tới việc tiêm chủng.

Kể từ hôm nay, tiếp nhận hẹn trước tiêm chủng từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 6.

Trong khi đó, việc hẹn trước để tiêm chủng tại trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của chính phủ sẽ được tiếp nhận từ ngày 31 đến ngày 7 đến ngày 13 tháng 6.

Về địa điểm tổ chức tại Osaka, ngoài khu vực hiện tại của tỉnh Osaka sẽ bổ sung thêm Kyoto và Hyogo,tiếp nhận hẹn trước từ khoảng 1 giờ chiều. Địa điểm tổ chức ở Tokyo sẽ tiếp tục bao gồm ba tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa, và việc tiếp nhận dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng 11:00 sáng.

Việc hẹn trước chỉ được tiếp nhận trên Internet và Bộ Quốc phòng đã thiết lập một tổng đài tư vấn qua điện thoại chuyên dụng để trả lời các câu hỏi về cách tiến hành tiếp nhận.

Số điện thoại là 0570-056-730 ở Tokyo và 0570-080-770 ở Osaka, làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. kể cả cuối tuần và ngày lễ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top