Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ 3, bắt đầu từ tháng sau. Chính sách tiêm chủng tại nơi làm việc sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm sau.

Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ 3, bắt đầu từ tháng sau. Chính sách tiêm chủng tại nơi làm việc sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm sau.

Như một biện pháp đối phó với virus Corona mới, chính phủ Nhật Bản đã quyết định bắt đầu tiêm chủng bổ sung lần thứ 3 từ tháng sau và bắt đầu tiêm chủng tại nơi làm việc vào tháng 3 năm sau nếu các điều kiện được đáp ứng.

K10013341811_2111101305_2111101324_01_02.jpg


Toàn cảnh các biện pháp đối phó mới của Corona được tiết lộ

Về các biện pháp chống lại virus Corona mới, Thủ tướng Kishida sẽ trình bày bức tranh tổng thể về các biện pháp chuẩn bị cho đợt lây nhiễm tiếp theo vào ngày 12, và bản dự thảo đã được tiết lộ.

Theo đó, để tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế,

▽Xây dựng một hệ thống cho phép số bệnh nhân nhập viện nhiều hơn 30% so với mùa hè này,
▽ Từ tháng sau trở đi, hàng tháng chính phủ sẽ “hiển thị hóa ” kỹ lưỡng tình trạng và công suất sử dụng giường bệnh của từng cơ sở y tế.

Về tiêm chủng,

▽ Bắt đầu từ tháng sau sẽ bắt đầu tiêm mũi bổ sung lần thứ 3 để tất cả các đối tượng đều có thể tiêm chủng vắc xin trong số các đối tượng đã tiêm sau mũi 2 khoảng 8 tháng trở lên.
▽ Về công tác tiêm chủng tại nơi làm việc , nếu hầu hết những người đã tiêm chủng vắc xin mũi 2 đều được công nhận là đối tượng, đến tháng 3 năm sau sẽ bắt đầu tiêm vắc xin lần thứ 3.

Và để phát triển thuốc điều trị Corona, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ chi phí phát triển lên đến khoảng 2 tỷ yên cho mỗi loại thuốc điều trị, và hướng tới mục tiêu đưa loại thuốc điều trị dạng uống cho người bệnh nhẹ vào sử dụng thực tế vào cuối năm nay.

Ngoài ra ,

▽ Đối với những người không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, có thể nhận xét nghiệm PCR miễn phí mà không cần đặt trước cho đến tháng 3 năm sau.
▽ Nếu tình trạng lây nhiễm lan rộng, văn phòng chính quyền các tỉnh sẽ tổ chức xét nghiệm miễn phí ngay cả khi không có triệu chứng.

Ngoài ra, chính phủ sẽ thực hiện chính sách số hóa giấy chứng nhận tiêm chủng vào cuối năm để có thể sử dụng trong và ngoài nước. Chính phủ sẽ mở trụ sở các biện pháp đối phó để tổng hợp bức tranh tổng thể về các biện pháp đối phó với virus Corona mới vào ngày 12 .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top