Xã hội Nhật Bản : Tiền thưởng mùa hè cho năm 2023 chỉ tăng dưới 40% , ngành nào “tình hình kinh tế tốt nhất" ?

Xã hội Nhật Bản : Tiền thưởng mùa hè cho năm 2023 chỉ tăng dưới 40% , ngành nào “tình hình kinh tế tốt nhất" ?

ダウンロード - 2023-06-09T152559.063.jpg


Teikoku Databank đã công bố xu hướng thưởng mùa hè năm 2023. Tiền thưởng mùa hè năm nay dự kiến chỉ tăng ở mức dưới 40% đối với các công ty.

Một cuộc khảo sát về các khoản tiền thưởng mùa hè (số tiền trung bình cho mỗi nhân viên, so với năm trước) cho thấy 37,4% công ty trả lời rằng họ có tiền thưởng và mức thưởng sẽ tăng lên. So với cuộc khảo sát về tiền thưởng mùa đông năm 2022, tỷ lệ phần trăm các công ty trả lời rằng tiền thưởng đã tăng lên 16,2 điểm . 83,1% công ty dự định trả thưởng trả lời “sẽ có thưởng và không thay đổi” và “có thưởng nhưng sẽ giảm”.

Nhìn vào các công ty được tăng tiền thưởng mùa hè theo quy mô, "các công ty lớn" chiếm nhiều nhất với 42,3%. Tiếp sau đó, tỷ lệ công ty tăng giảm khi quy mô giảm, với 36,5% đối với “doanh nghiệp vừa và nhỏ” và 27,3% đối với công ty nhỏ.

Theo ngành, "ngành chế tạo" có tỷ lệ cao nhất, với 41,0% tăng tiền thưởng. Tiếp theo là “ngành bán buôn” (40,6%) và “bất động sản” (40,0%). Tỷ lệ doanh nghiệp có mức tăng thấp nhất là “ngành bán lẻ” với 27,7%.

Nhìn vào tốc độ thay đổi tiền thưởng, mức tăng chung là 2,4%. Doanh nghiệp lớn tăng 3,5%, doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 2,2% và doanh nghiệp nhỏ tăng 2,4%. Về kết quả, Teikoku Databank nhận xét: "Mặc dù có nhiều công ty có kế hoạch trả thưởng, nhưng hiệu quả trong việc mở rộng tiêu dùng được cho là hạn chế do giá cả tăng không ngừng." Có lo ngại rằng các đợt tăng lương gần đây sẽ chỉ là tạm thời, vì thu nhập của các công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi giá điện tăng và các yếu tố khác.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 6, nhắm vào 1095 công ty.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top