Xã hội Nhật Bản : Trợ cấp lạm phát 100.000 yên, Đảng Dân chủ vì nhân dân quyết định các biện pháp kinh tế

Xã hội Nhật Bản : Trợ cấp lạm phát 100.000 yên, Đảng Dân chủ vì nhân dân quyết định các biện pháp kinh tế

ダウンロード - 2022-09-14T155243.613.jpg


Đảng Dân chủ vì nhân dân đã quyết định vào ngày 13 tại cuộc họp chung của các thành viên của Thượng hạ viện để thực hiện các biện pháp kinh tế khẩn cấp với tổng trị giá 23 nghìn tỷ yên, bao gồm "trợ cấp lạm phát" 100.000 yên cho mỗi người để đối phó với giá cả tăng cao.

Tại một cuộc họp báo, đại diện Yuichiro Tamaki nhấn mạnh: "Việc hỗ trợ tầng lớp trung lưu sẽ ngăn chặn sự suy giảm nhu cầu. Điều này sẽ kích thích tiêu dùng và dẫn đến tăng trưởng kinh tế". Ông cũng kêu gọi lập ngân sách bổ sung sớm. "Chúng tôi sẽ sớm kêu gọi chính phủ và đảng cầm quyền hiện thực hóa điều này" .

Các khoản trợ cấp lạm phát sẽ được phân phối thống nhất cho mọi công dân, và thuế thu nhập sẽ được bổ sung cho những người có thu nhập cao, hoàn trả một cách hiệu quả. Các biện pháp tạm thời bao gồm tạm ngừng việc thu "phụ phí năng lượng tái tạo" được thêm vào hóa đơn tiền điện và gỡ bỏ quy định "điều khoản kích hoạt" tạm thời để giảm thuế xăng dầu. Ngoài quỹ dự phòng, nguồn tài chính sẽ được bù đắp từ việc phát hành trái phiếu chính phủ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top