Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn tháng 10 đạt 1,35 lần, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 2,6%.

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn tháng 10 đạt 1,35 lần, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 2,6%.

ダウンロード - 2022-11-18T161214.246.jpg


Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn (được điều chỉnh theo mùa) do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố vào ngày 29 là 1,35 lần , tăng 0,01 điểm so với tháng trước. Điều này phản ánh sự phục hồi kinh tế sau Corona , tỷ lệ đã tăng trong 10 tháng liên tiếp và đã phục hồi về mức kể từ tháng 3 năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố ở mức 2,6%, không thay đổi so với tháng trước .

Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn cho biết số lượng lời mời làm việc từ các công ty trên mỗi người tìm việc. Số người có việc làm (điều chỉnh theo mùa) giảm 0,1% so với tháng trước.

Số người tìm việc hiệu quả ( điều chỉnh theo mùa ) giảm 0,8%. Mặc dù có một động thái tăng cường các hoạt động tìm kiếm việc làm để đảm bảo thu nhập nhằm giảm thiểu tác động của giá cả cao đối với ngân sách hộ gia đình, nhưng người ta nói rằng tỷ lệ thay đổi việc làm do tái cấu trúc và các lý do khác đối với hoàn cảnh của người sử dụng lao động đã giảm khi thu nhập của công ty có xu hướng giảm.

Số lượng việc làm mới trong tháng 10 (số liệu ban đầu) tăng 7,9% so với cùng tháng năm trước. Theo ngành, “ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống” tăng khá 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Người ta nói rằng số lượng cơ hội việc làm đã tăng lên trước dự đoán số lượng người dùng sẽ tăng lên do các biện pháp nới lỏng tại biên giới Corona và hỗ trợ cho việc đi lại trên toàn quốc. Ngoài ra, "bán buôn và bán lẻ" tăng 11,7% và "dịch vụ liên quan đến đời sống và giải trí" tăng 11,3%.

<Tỷ lệ thất nghiệp và nghỉ việc vì lý do cá nhân giảm>

Nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính, tỷ lệ thất nghiệp của nam giới là 2,8%, bằng với tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới là 2,3%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Số lượng người lao động (đã điều chỉnh theo mùa ) là 67,36 triệu người, giảm 70.000 người so với tháng trước.

Số người thất nghiệp (đã điều chỉnh theo mùa ) là 1,78 triệu người, giảm 50.000 người so với tháng trước. Trong đó "tự nguyện nghỉ việc" đã giảm 80.000 người (vì lý do cá nhân). “Từ chức không tự nguyện” giảm 20.000 người , trong khi “tìm việc mới” tăng 20.000 người .

Số người nghỉ việc tạm thời (thực tế) là 1,74 triệu người, giảm 200.000 người so với tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt 2,5% theo dự báo do Reuters tổng hợp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top