Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ đăng ký thẻ my number đạt khoảng 75% tổng dân số vào ngày 1 tháng 3.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ đăng ký thẻ my number đạt khoảng 75% tổng dân số vào ngày 1 tháng 3.

ダウンロード (74).jpg


Liên quan đến đăng ký thẻ my number để nhận điểm thưởng, “Số lượng đăng ký thẻ trong 4 ngày kể từ ngày 26 tháng 2 đã vượt quá 4 triệu người ”

Bộ Nội vụ và Truyền thông thông báo rằng số lượng đơn đăng ký Thẻ My Number tính đến ngày 1 đã lên tới 94,15 triệu người, tương đương khoảng 75% tổng số người dân đã đăng ký.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản , 94.159.419 đơn đăng ký Thẻ My number đã được nộp vào ngày 1, chiếm 74,8% tổng số công dân.

Chính phủ đang thực hiện chương trình nhận điểm thưởng lần thứ hai, trong đó số điểm trị giá tới 20.000 yên sẽ được trao cho những người đã đăng ký thẻ vào cuối tháng trước. Tổng số đơn đăng ký trong bốn ngày kể từ ngày 26 tháng 2 đã vượt quá 4 triệu người và có vẻ như có rất nhiều đơn đăng ký vào phút cuối để nhận được điểm thưởng.

Hạn chót để liên kết điểm thưởng với thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký tài khoản ngân hàng của người dân là cuối tháng 5.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top