Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ đến công ty làm tăng do " mệt mỏi vì làm việc từ xa". Giảm mức độ hài lòng khi làm việc ở nhà

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ đến công ty làm tăng do " mệt mỏi vì làm việc từ xa". Giảm mức độ hài lòng khi làm việc ở nhà

20210716-00000081-jij-000-23-view.jpg


Trung tâm Năng suất Nhật Bản đã công bố kết quả của "Khảo sát Nhận thức của Người lao động" vào ngày 16. Tỷ lệ nhân viên làm việc từ xa đã làm việc trong tuần trước, câu trả lời "0 ngày" là 11,6%, giảm so với tháng 4 trước đó ( 18,5% ), thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái. Mặt khác, tỷ lệ đến công ty làm từ 3 ngày trở lên đang gia tăng. Chính phủ đang yêu cầu tăng cường làm việc từ xa tại nhà cùng với việc ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng Trung tâm Năng suất chỉ ra rằng "hiệu quả và sự hài lòng khi làm việc tại nhà đã giảm và" sự mệt mỏi vì làm việc từ xa "đã xảy ra."

Một cuộc khảo sát với 1.100 đối tượng trên Internet đã diễn ra vào ngày 5 và 6 của tháng này. Tỷ lệ đến công ty tăng 34,4% (28,4% lần trước) cho câu trả lời "3-4 ngày" và 23,2% (20,4%) cho "5 ngày trở lên". Tỷ lệ thực hiện làm việc từ xa gần như không đổi ở mức 20,4% (19,2%).

Lần đầu tiên, số người được hỏi trả lời rằng hiệu suất của họ đã được cải thiện do làm việc tại nhà vì Corona giảm từ 15,5% xuống 13,4%. Ngược lại, "hiệu suất giảm" tăng từ 8,3% lên 13,4%. Số người được hỏi trả lời rằng họ "hài lòng" với việc làm việc tại nhà cũng giảm từ 27,1% xuống 25,4%, và ngay cả câu trả lời "nói chung là hài lòng" cũng giảm từ 75,7% xuống 70,2%.

Mặt khác, với câu hỏi độ tín nhiệm cho chính phủ, 32,6% được hỏi trả lời rằng họ "hoàn toàn không tin tưởng" vào chính phủ . Tỷ lệ cho câu trả lời "Tôi không tin tưởng lắm" đạt mức cao kỷ lục 76,9%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top