Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng quốc gia 62,8% , tăng thuế làm kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng quốc gia 62,8% , tăng thuế làm kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Trong "Tỷ lệ gánh nặng quốc gia" do Bộ Tài chính công bố, tỷ lệ gánh nặng quốc gia tiềm ẩn là gánh nặng quốc gia cộng với thâm hụt tài khóa, được công bố đạt 62,8% vào năm 2020 . Mặc dù vậy, tại sao cuộc tranh luận về tăng thuế vẫn chưa có hồi kết ?

20230305-00010004-tokyofm-000-2-view.jpg


Chính quyền Kishida tỏ ra thận trọng về việc tăng thuế

Việc tăng thuế quốc phòng lớn của chính quyền Kishida đang trở nên không đáng tin cậy do những tiếng nói ngày càng tăng của công chúng "chống lại việc tăng thuế".

Vào ngày 12 tháng 7, Ông Yoichi Miyazawa, Chủ tịch Ủy ban Thuế của Đảng Dân chủ Tự do, nhận xét: "Sẽ rất khó để bắt đầu tăng thuế quốc phòng vào năm tới và việc tăng thuế sẽ diễn ra sau năm 2025."

Đề cương cải cách thuế của đảng cầm quyền được quyết định vào cuối năm ngoái đã ấn định thời điểm tăng thuế là “thời điểm thích hợp sau năm 2024”. Nói cách khác, bình luận của ông Miyazawa đồng nghĩa với việc những người ủng hộ tăng thuế đã rút lui, trước áp đảo của dư luận trong và ngoài đảng.

Trước nhận định này, quyết định chính sách cơ bản hồi tháng 6 nêu rõ: “Chúng tôi sẽ linh hoạt đưa ra các quyết định dựa trên thu nhập ngoài thuế để có thể ấn định vào thời điểm thích hợp sau năm 2025”. Rõ ràng là chính quyền Kishida thận trọng về việc tăng thuế trước cuộc tổng tuyển cử.

Tiền đề chính là không cần tăng thuế quốc phòng.

Khi dư luận tiếp tục lên tiếng phản đối việc tăng thuế quốc phòng đối với dự luật thuế cuối năm của đảng cầm quyền, việc tăng thuế quốc phòng không chỉ là “kéo dài thời gian”, mà “bản thân việc tăng thuế” có thể biến mất. Bây giờ là lúc để phản đối việc tăng thuế quốc phòng, và chúng ta cần tiếng nói của mọi người.

Đầu tiên, hãy khẳng định lại rằng "việc tăng thuế quốc phòng là không cần thiết" là tiền đề chính.

"Việc tăng thuế quốc phòng có ý nghĩa gì ngay từ đầu ?" Vào ngày 16 tháng 6, chính quyền Kishida đã thông qua Luật Bảo đảm Tài chính Quốc phòng, tạo cơ sở cho việc tài trợ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Hạ viện.

Theo luật, các quỹ tăng cường năng lực quốc phòng được thành lập với mục đích sử dụng hạn chế cho các chi tiêu liên quan đến quốc phòng. Để đảm bảo nguồn tài chính, chính quyền Kishida đã quyết định bán tài sản của chính phủ, chuyển tiền vào các tài khoản đặc biệt và xem xét các khoản chi tiêu. Trên hết, việc “tăng thuế phòng vệ” là một biện pháp bù đắp cho sự thiếu hụt trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho các quỹ bằng cách “tăng thuế”.

Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách Miyazawa (phe Kishida) muốn thúc đẩy tăng thuế

"Thuế thu nhập", "thuế doanh nghiệp" và "thuế thuốc lá" được đưa ra làm mục tiêu cho đợt tăng thuế quốc phòng lần này.

Tuy nhiên, cơ sở cho việc tăng thuế đã bị lật ngược hoàn toàn bởi những lập luận phản bác từ bên trong Đảng Dân chủ Tự do. Vào ngày 8 tháng 6, "Ủy ban đặc biệt về kiểm tra nguồn tài chính cho các chi phí liên quan đến quốc phòng" do Koichi Hagiuda, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách, đã đưa ra đề xuất về các biện pháp đảm bảo nguồn tài chính, bao gồm các biện pháp đặc biệt như việc bán cổ phiếu NTT và thặng dư quyết toán. Đối với chính phủ Kishida và Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Miyazawa (phe Kishida), những người muốn thúc đẩy tăng thuế, có thể nói rằng nội dung đó là một "sự nổi loạn". Tuy nhiên, nội dung của đề xuất rất thuyết phục, và khó có thể phủ nhận trực tiếp nội dung của đề xuất.

Có thể nói, chính phủ sẽ có thể vung ra nhiều nguồn tài chính nhất có thể một khi quyết định ngừng tăng thuế trước. Nếu tôi đã nhận ra sự tồn tại của cái búa để ngăn chặn việc tăng thuế, tôi nghĩ rằng việc tăng thuế tiêu dùng dưới thời chính quyền Abe sẽ là không cần thiết.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top