Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đạt 2,5%, giảm 0,1 điểm, mức cải thiện trong 3 tháng liên tiếp.

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đạt 2,5%, giảm 0,1 điểm, mức cải thiện trong 3 tháng liên tiếp.

ダウンロード (22).png


Theo Điều tra Lực lượng Lao động do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào sáng ngày 31, tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa) trong tháng 4 đạt 2,5%. Tỷ lệ giảm 0,1 điểm so với tháng trước và cải thiện trong 3 tháng liên tiếp. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, mức độ đã "phục hồi" kể từ tháng 3 năm 2020, khi ảnh hưởng của Corona mới bắt đầu xuất hiện.

Tỷ lệ thất nghiệp theo giới là 2,8% đối với nam giới, tăng 0,1 điểm so với tháng trước và 2,2% ở nữ giới , giảm 0,2 điểm so với tháng trước và số người thất nghiệp giảm 30.000 người xuống còn 1,76 triệu người.

Số lượng lao động (con số thực tế) là 67,27 triệu người. Số lượng đã tăng 240.000 người so với cùng tháng năm trước, mức tăng lần đầu tiên sau 7 tháng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top