Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đạt 2,5%, mức cải thiện 0,1 điểm so với tháng trước.

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đạt 2,5%, mức cải thiện 0,1 điểm so với tháng trước.

K10013491451_2202181840_2202181914_01_02.jpg


Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản , tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 là 2,5%, mức cải thiện 0,1 điểm so với tháng trước. Đây được ghi nhận là tháng cải thiện thứ hai liên tiếp.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, số người có việc làm trong tháng 10 là 67,71 triệu người, tăng 160.000 người so với cùng kỳ năm ngoái và tăng tháng thứ 15 liên tiếp. Trong đó, số lao động nữ là 30,63 triệu người, tăng 100.000 người, đánh dấu tháng tăng thứ 21 liên tiếp.

Mặt khác, số người thất nghiệp trong tháng 10 là 1,75 triệu người, giảm 30.000 người so với cùng tháng năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Kết quả là tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc, không tính biến động theo mùa, là 2,5%, cải thiện 0,1 điểm so với tháng trước.

Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết: ``Những phụ nữ chưa từng đi làm đang bắt đầu tìm việc làm, vì vậy chúng ta sẽ cần theo dõi xem những đối tượng trên liệu có tìm được việc làm hay không.''

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top