Chính trị Nhật Bản : Tỷ lệ ủng hộ Nội các Kishida đạt 65% , 79% mong muốn thủ tướng Kishida sẽ tiếp tục đương nhiệm "ít nhất 2 năm".

Chính trị Nhật Bản : Tỷ lệ ủng hộ Nội các Kishida đạt 65% , 79% mong muốn thủ tướng Kishida sẽ tiếp tục đương nhiệm "ít nhất 2 năm".

ダウンロード - 2022-07-13T151720.355.jpg


Yomiuri Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến quốc gia khẩn cấp vào ngày 11 đến ngày 12 ngay sau cuộc bầu cử Thượng viện, và tỷ lệ ủng hộ của Nội các Kishida là 65%. Con số tăng 8 điểm so với cuộc thăm dò trước đó (57%) . Tỷ lệ không ủng hộ là 24% (trước đó là 28%).

Khi được hỏi liệu muốn Thủ tướng Kishida tiếp tục đương nhiệm trong bao lâu, 52% cho biết "cho đến tháng 9 năm 2024, khi nhiệm kỳ của chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do chấm dứt " và 27% cho biết "càng lâu càng tốt", tổng cộng là 79%., các câu trả lời cho thấy muốn thủ tướng Kishida tiếp tục đương nhiệm trong ít nhất hai năm. Chỉ 12% trả lời "khoảng một năm" và 6% trả lời "Tôi muốn thay đổi ngay lập tức".

Tỷ lệ ủng hộ của các đảng chính trị là 44% ( trước đó là 37% ) cho Đảng Dân chủ Tự do, 8% cho Đảng Nippon Ishin no Kai ( trước đó là 6%) và 6% cho Đảng Dân chủ Lập hiến ( trước đó là 6%) , 2% cho các đảng ở thượng viện lần đầu tiên có ghế trong cuộc bầu cử thượng viện. Thành phần không thuộc Đảng phái nào chiếm 25% ( trước đó 35%).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top