Xã hội Nhật Bản : Vắc xin Corona miễn phí sẽ kết thúc trong năm nay, người già được xem xét mỗi năm tiêm một lần

Xã hội Nhật Bản : Vắc xin Corona miễn phí sẽ kết thúc trong năm nay, người già được xem xét mỗi năm tiêm một lần

ダウンロード - 2023-09-08T150110.539.jpg


Vào ngày 8, tiểu ban chuyên môn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã phê duyệt chính sách chấm dứt việc “tiêm chủng tập thể” vắc xin Corona mới, vốn được miễn phí bằng chi phí công vào cuối năm nay.

Từ năm tài chính tiếp theo, Bộ sẽ tiếp tục thảo luận về khả năng tiêm chủng mỗi năm một lần từ mùa thu đến mùa đông dành cho người già từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh nặng cao.

Vắc xin ngừa virus Corona mới được coi là loại vắc xin tạm thời theo Đạo luật Tiêm chủng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và sẽ được công quỹ chi trả cho đến tháng 3 năm sau.

Về phản ứng từ năm tài chính tới, Bộ đang xem xét chuyển sang "tiêm chủng định kỳ" cho những người từ 65 tuổi trở lên , những người dưới 65 tuổi có thể sẽ phải tự chi trả toàn bộ số tiền, tương đương với "tiêm chủng tự nguyện" . Các thảo luận sẽ tiếp tục diễn tra trong ủy ban đặc biệt.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top