Xã hội Nhật Bản : Xem xét số lượng khán giả thế vận hội Olympic bằng việc "gỡ bỏ" tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Xã hội Nhật Bản : Xem xét số lượng khán giả thế vận hội Olympic bằng việc "gỡ bỏ" tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Suga sẽ thảo luận với các bộ trưởng liên quan vào tối nay để quyết định chính sách của chính phủ về việc dỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp, trọng tâm là liệu Okinawa có được gỡ bỏ hay không.

Ngoại trừ khu vực Okinawa, các chỉ số như số ca nhiễm mới đã được cải thiện đáng kể và chính phủ đang thực hiện các điều chỉnh để gỡ bỏ tuyên bố hoặc chuyển sang "các biện pháp ưu tiên ngăn chặn sự lây lan." tại các khu vực ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp . Trọng tâm là Okinawa, nơi đang xem xét yêu cầu gia hạn do sự thắt chặt của hệ thống y tế, nhưng chính sách của chính phủ sẽ được quyết định thông qua buổi tham vấn với Thủ tướng Suga và các bộ trưởng liên quan vào buổi tối.

K10012926581_2103202119_2103202127_01_07 (1).jpg


Ngoài ra, chính phủ đang điều chỉnh "số lượng khán giả tối đa" các sự kiện quy mô lớn, đây sẽ là tiêu chuẩn để tiếp nhận khán giả tại Thế vận hội, từ "5000 hoặc tương đương 50% sức chứa" hiện tại thành "10.000 người hoặc tương đương 50% sức chứa. "Điều này dự kiến sẽ được quyết định dựa trên các cuộc thảo luận của các chuyên gia tại cuộc họp tiểu ban vào buổi chiều nay.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top